receptyliteraturapotr
inydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVEGETARIAN.CZ
VEGETARIAN.CZZpět na rozhovory

Rozhovor s prezidentem Slovinské republiky II.

Dr. Janez Drnovšek, prezident Slovinskej republiky, o vegetariánstve a právach zvierat.

"Vegetariánstvo môže zlepšiť dlhodobé vyhliadky ľudstva na prežitie"

V celej histórii ľudstva bola len hŕstka vplyvných štátnikov, ktorí boli vegetariánmi a vážne sa zaoberali otázkami práv zvierat. Aj dnes ich je len málo. Slovinský prezident je jednou zo svetlých výnimiek.

Poskytnutím tohto rozhovoru prezident Janez Drnovšek po prvýkrát apeluje na ľudí, aby začali uvažovať o nepredstaviteľnej brutalite, ktorej sa človek dopúšťa voči zvieratám. Damjan Likar, šéfredaktor slovinského časopisu "Sloboda zvierat", urobil tento rozhovor s prezidentom Drnovškom 15. decembra 2005 v Brde pri Kranji. Nasledujúci text je jeho kompletným záznamom.


Otázka: Kde má podľa Vás pôvod naše brutálne správanie sa k zvieratám?

Dr. Janez Drnovšek: Pochádza z nízkej úrovne ľudského poznania (vnímania).

Otázka: A historicky?

Dr. Janez Drnovšek: Je ťažké určiť presnú dobu v dejinách. Je to otázka rešpektovania života ako takého. Zvieratá sú živé bytosti s pocitmi. Každý, kto má domáce zvieratá alebo domácich miláčikov vie, že zvieratá majú pocity.

Svetové náboženstvá často hovoria o rešpektovaní života, ale myslia pritom len na život ľudský, a niekedy ani na ten nie. Ak sa pozrieme do stredoveku, katolíci dlho hlásali, že domorodí Indiáni, ktorí boli zotročení Španielmi a Portugalcami, nemajú dušu. To znamená, že neboli považovaní za živé bytosti s pocitmi. Potom zmenili názor a hlásali, že čierni ľudia nemajú duše. Nasledovali stáročia otroctva černochov. A to všetko sa dialo s požehnaním Cirkvi. Dnes to už nikto neakceptuje. Vidíme, ako sa historické vedomie ľudí mení, napriek spiatočníckym názorom niektorých inštitúcií v rôznych dobách.

Otázka: Sú takmer Vianoce. Pre milióny ľudí je to čas radosti, lásky a pokoja. Pre milióny zvierat je to čas nesmiernej krutosti na jatkách, robených kvôli tomu, aby naše stoly mohli byť obťažkané ich mŕtvolami. A všetko sa to deje na oslavu narodenia človeka, ktorý miloval zvieratá, chránil ich a nezabíjal. Čo si o tom myslíte?

Dr. Janez Drnovšek: Ježiš by sa obrátil v hrobe, keby vedel, že v jeho mene sa každoročne robia takéto masové jatky. Jeho posolstvo je založené na absolútnom rešpektovaní života a je veľmi ťažké predstaviť si, že by akceptoval skutočnosť, že sa na jeho počesť zabíjajú milióny živých bytostí.

Otázka: Viete o tom, že všetkých vegetariánov (vrátane Vás) Cirkev preklína a odsudzuje k večnému zatrateniu?

Dr. Janez Drnovšek: Našťastie ľudia, ktorí to hovoria, nerozhodujú o tom, kto pôjde do pekla a kto nie.

Otázka: Všetci svetoví vodcovia vždy zdôrazňujú svoje úsilie o svetový mier. Myslíte si, že mier sa nejako viaže na náš vzťah k zvieratám a výživu ľudí bez potreby zabíjania? Tolstoj povedal: "Dokiaľ budú bitúnky, budú aj vojny."

Dr. Janez Drnovšek: Ak sa vedomie ľudí podstatnejšie rozvinie, ľudia prestanú zabíjať zvieratá a týrať ich. Od takýchto ľudí nemôžete očakávať, že pôjdu do vojen, aby za odmenu zabíjali iných. Ľudia, ktorí nezabíjajú a nejedia zvieratá, majú väčšiu šancu nájsť spôsob života v mieri a harmónii. Všetko je navzájom spojené v jednom vedomí. Na vyššej úrovni sa jedno stretáva s druhým. Umožňovať ľuďom, aby si to lepšie uvedomili, je kľúčom.

Otázka: Ako to vidia svetoví politici?

Dr. Janez Drnovšek: Svetoví politici si toho nie sú vedomí viac, ako väčšina ľudí. Zaznamenal som, že v mnohých prípadoch bežní ľudia sú ďaleko pred politikmi. Vidíme množstvo mimovládnych organizácií bojujúcich za veci, ktoré nie sú prioritami vlád. Týkajú sa zaobchádzania so zvieratami, životného prostredia alebo klimatických zmien. Tento tlak za zmenu prichádza od obyčajných členov spoločnosti.

Len vtedy, keď veľká masa ľudí príjme nejakú myšlienku, keď väčšina očakáva a dožaduje sa zmien, len vtedy politici zareagujú. Žiaľ, politici nie sú tými, čo vedú ľudí k tomu, aby boli uvedomelými. Naopak, sami reagujú na momentálny stav verejnej mienky. Keď vidia, že ich podpora zo strany verejnosti klesá, prehodnocujú svoje priority.

Otázka: Tolstoj je len jedným z mnohých "veľkých duchov" ľudstva, ktorí verejne hlásali vegetariánstvo. Ďalšími boli Pytagoras, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, Mahátma Gándhí... Týchto ľudí si vážime pre ich významné diela a výsledky, ktoré dosiahli. Často so sa na nich odvolávame, aby sme ocenili ich génia. Prečo, podľa Vás, ľudstvo nechce počúvať názory na zvieratá a vegetariánstvo od týchto velikánov, ku ktorým patrí napr. aj tento výrok Alberta Einsteina: "Nič nezvýši naše šance na prežitie na Zemi významnejšie, ako prechod na vegetariánsku stravu." Ako by ste komentovali citát tohto geniálneho fyzika?

Dr. Janez Drnovšek:Zaiste, vyhliadky na dlhodobé prežitie ľudstva by sa zlepšili. Všetko so všetkým súvisí. Kvalitnejšia strava do istej miery súvisí s vyššou úrovňou vnímania. Je to paralelný proces - ak dosiahneme jedno, dosiahneme aj druhé.

Avšak ťažko očakávať od ľudí s nízkou úrovňou vnímania (citlivosti), ktorí sú krutí k zvieratám, že ukončia vojny, zastavia manipuláciu s inými a pomôžu odstrániť biedu na svete. Skrátka dokiaľ bude úroveň ľudského vedomia nízka, všetky spory dnešného sveta pretrvajú a pravdepodobne dospejú až k záhube ľudstva.

Otázka: Možno o ľuďoch, ktorí hovoria, že majú radi zvieratá, no pritom jedia mäso, hovoriť ako o skutočných priateľoch zvierat?

Dr. Janez Drnovšek: Myslím si, že ľudia majú radi zvieratá, svojich domácich miláčikov, ale akosi automaticky jedia iné zvieratá. Keby skôr, ako si dajú steak, museli zabiť kravu, rozmýšľali by dvakrát. Mäsové výrobky sú vzhľadovo tak pozmenené, že ľudia si ich nedávajú do súvislosti so skutočnými, živými zvieratami.

Otázka: Niektoré ženy nosia v zime kožušiny. Čo si myslíte o tomto módnom priemysle?

Dr. Janez Drnovšek: Znova je to otázka vedomia, uvedomenia ľudí. Ľudia často automaticky preberajú vzory správania bez toho, aby ich skúmali. Len keď niečo skúmate, môžete zmeniť svoj pohľad a stať sa vnímavejším k tomu, čo kupujete.

Otázka: Odkiaľ berú ľudia právo zabíjať, väzniť a mučiť zvieratá a súčasne sa dožadovať mieru a všetkých práv pre seba? Je toto nejako ústavne sankcionované?

Dr. Janez Drnovšek: Ako také to sankcionované nie je a právnici a legislatívci vám samozrejme povedia, že to nie je uzavreté; v skutočnosti sa to však považuje za legitímne.

Otázka: Z neoficiálneho zdroja sme sa dozvedeli, že aj Váš pes Brodi je vegetarián. Je to pravda?

Dr. Janez Drnovšek: Ste dobre informovaní, ale spýtajte sa ho osobne. Nie som oprávnený hovoriť v jeho mene. (smiech)

pro vegetarian.cz/sk Milan Šismiš, SK a Evana


European Vegetarian and Animal News Agency (EVANA)

Zdroj: Z časopisu "Die Tierbefreiung, Január 2006. Vydavateľ: Spolok na ochranu zvierat a ich práv, Slovinsko