receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


zpět na rozhovory
Mgr. Alex Bezděk vzpomíná na svého děda MUDr. Ctibora Bezděka (1872-1956) část druhá.

Vegetarian.cz: Jako by nezabíjení (vegetariánství) bylo nějakým základním kamenem ? ...

Pro mě byl vždy velký svátek, když dědeček přijel v pátek večer z Prahy a šli jsme do lesa. Ten duchovní prvek mi velmi kladl na srdce při našich procházkách lesem. Věděl jsem, že se jedná o něco velmi významného, co zatím nejsem schopen pochopit. Zdůrazňoval, že ten božský, duchovní prvek, je to, o čem se píše v Bibli, v Mojžíšově Genezi. Že je to právě ten duch, který do nás Bůh Otec vdechl. Je to něco, co všichni nosíme v sobě, co nás všechny sjednocuje. Vím, že všechna náboženství mají stejný základ, stejný princip toho svého učení, že vedle hmotného těla, existuje také tělo duchovní. Každý tomu říká jinak, ale ta podstata je stejná.

Ten duchovní prvek má svoje principy, svá přikázání, svoje desatero, a jedním z nich je nezabiješ. Ten duchovní prvek nás bez rozdílu všechny pospolu sjednocuje, sjednocuje nás se Stvořitelem, s Bohem. Každý Stvořiteli říká jinak, někdo Aláh, někdo Manitů, někdo Velký duch, někdo Pán Bůh. Je důležité, aby si tohoto byli všichni vědomi. V duchovních zákonech je jasný příkaz - NEZABIJEŠ. Je to příkaz, který bychom měli striktně dodržovat. Nezabiješ žádného tvora, nejen lidského, ale žádného živého. A tady je vlastně prvopočátek vegetariánství a pacifismu.

Mgr.Alex Bezděk s knihou Vegetarismus pro a protiVegetarian.cz: Trochu jsme odbočili …

Tedy můj děd Ctibor Bezděk se stal jednak pacifistou, to byla cesta, která ho dovedla z moře na souš. On byl na moři dvakrát jako lodní lékař. Poprvé v letech 1899 až 1904. Tam měl být nasazen, s lodí Císařovna Alžběta, na potlačení tzv. povstání boxerů v Číně. Zde se poprvé vzepřel, výpravy se nezúčastnil a moře opustil.

Nastoupil jako sekundář v Zemské moravské nemocnici v Brně a až do vypuknutí první světové války sloužil v nemocnicích nebo soukromých ordinacích. Tady právě vzniká jeho pacifismus. Zároveň se zde projevil také vliv jeho ženy. Byla to ruská šlechtična, která studovala medicínu v Curychu a do Vídně přijela rozšiřovat své vědomosti, studovat další obory. Tam se seznámili. Jeho nastávající žena se dědečka zeptala, v čem vidí úkol a smysl lidského života. V té době z toho byl bezradný, ale v průběhu života pochopil, že smysl života je jen a jen ve službě a pomoci nemocným, trpícím, ve službě pro druhé lidi.

Ctibor Bezděk se seznámil s Přemyslem Pittrem, spolupracoval v "Novém Jeruzalémě", což bylo hnutí pro náboženskou výchovu a pro pacifismus. V té době byl na Slovensku, ale dojížděl do Prahy, kde sám přednášel, ale i překládal přednášky Valentina Bulgakova z ruštiny do němčiny. Bulgakov byl osobní tajemník Lva Nikolajeviče Tolstého, který byl také vegetarián. Tyto vlivy Tolstého, R. Thákura, Gándhího - to vše se prolínalo a vyústilo v nekompromisním pacifismu a vegetarismu.

Vegetarian.cz: Bavil se s Vámi dědeček někdy o vegetariánství?

On na mě působil spíše svým příkladem. Doma jsme jedli ovoce, zeleninu, bezmasá jídla. Někdy jsem přepisoval články např. o transportu zvířat.

Vegetarian.cz: Co byste mohl říci o knize O podstatě zla?

Podle mého soudu je to vyvrcholení jeho spisovatelské práce. Je to stále jedno a totéž. Jsou dva světy. Jeden, ve kterém žijeme, svět hmotný, a pak ten druhý, který nás čeká až tady zavřeme oči. Tím to nekončí. Dnes se o těchto věcech můžu bavit, jak se starými lidmi, tak s mladou generací, která čte Moodyho, tedy Život po životě. Ví, díky zážitkům z klinické smrti, že smrt je pouze vstup do jiné dimenze, do nového prostoru. Čili svět viditelný a neviditelný.

Ze skautského časopisu ... (Vzpomínka na lodního lékaře)Vegetarian.cz: V čem tedy byla podle MUDr.Ctibora Bezděka podstata zla?

16.května 1947 se setkali zástupci ČASU čili Československé abstinenční společnosti s panem prezidentem Benešem. Referovali panu prezidentovi o stavu boje proti metle lidstva, proti alkoholismu. Lékař Ctibor Bezděk referoval o potřebě zřízení protialkoholických poraden a o potřebě šíření informací i na školách. Děd spatřoval podstatu zla v sobectví. Je to převládnutí toho hmotného elementu, kdy duchovno je potlačeno a skomírá. Je tam pak potřeba hromadit bohatství, hmotné statky. Projevuje se to jak jedením masa, tak pitím alkoholu nebo kouřením.

Jsem rád, že myšlenky lékaře Ctibora Bezděka oslovují i dnešního mladého čtenáře. Jeho články otiskují např. skautské časopisy.

Vegetarian.cz: Jaké jsou Vaše poslední vzpomínky na děda?

Přemysl Pitter otiskoval ve Sbratření Bezděkovy články o tom, jak lidé umírají. Jak umíraly některé významné osobnosti. Pro mě je pozoruhodné, jak opustil tento svět Ctibor Bezděk. My jsme všichni stáli kolem jeho postele v kruhu. Děd začal sám notovat píseň Jest jasno v duši mojí dnes. Pokoušel se i o druhý hlas, chvílemi mu hlas vynechával. Potom se pokusil o píseň Tebe Bože chválíme. Opustil tento svět za plného vědomí, kdy každému z nás popřál vše dobré. Mé matce, aby pokračovala ve své odborné práci. Mně, abych dobře studoval. Tímto způsobem se s námi rozloučil.

Vegetarian.cz: Jaký by asi byl odkaz lékaře Ctibora Bezděka našim čtenářům či dnešní generaci mladých?MUDr. Ctibor Bezděk

Zřejmě by každému řekl, aby se držel Pána Boha. Sice si ho fyzicky představit neumím, ale rádiové vlny také nevidím, ale jsou zde projevy těchto neviditelných rádiových vln. A stejně tak, když jsme chodili s dědem na procházkách lesem, tak Pán Bůh pro něj nebyl žádný fousatý stařeček, ale bylo to sjednocení energie, dobra, lásky, spravedlnosti, milosrdenství, síly a moudrosti. Každý by měl pracovat na sobě a vnímat tu svoji složku duchovní a hmotnou. Žít v harmonii s přírodními zákony, s kosmickými zákony, se zákony božími.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor a za krásný večer ...

L.V.