receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Pravda a soucit spolu souvisejí

Na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá RNDr.Václav Petr, spisovatel a překladatel knihy Na zvířatech záleží, jejíž autorem je biolog Marc Bekoff.

první část rozhovoru

Vegetarian.cz: Váš názor na vegetariánství a buddhismus?

RNDr.Václav Petr: V souvislosti s buddhismem se často cituje Alan Watts, geniální myslitel a jeden z průkopníků šíření buddhistických myšlenek na Západě. Na otázku, proč je vegetarián, odpověděl: "Krávy naříkají hlasitěji než mrkve!" - vysvětlení sice neobyčejně výstižné a působivé, ale samo o sobě stačit nemůže: neobjasňuje to nejpodstatnější.

Vegetariánství (stejně jako soucit s věcmi, zvířaty a lidmi) z buddhismu vyplývá - jako z jediné nauky na světě - s naprostou samozřejmostí, samovolně. Není žádnou náhodou, že buddhismus, pokud ho budeme vnímat z hlediska náboženského přesvědčení, nikdy nenabádal k dobyvačným či náboženským válkám, nikdy je také nevyvolal. Vegetariánství, mírumilovnost a soucit se vším živým vyplývají z buddhismu automaticky, protože vše živé i neživé povstává podle buddhistické nauky v každém okamžiku z prázdnoty na principu "soubytí".

Člověk je sám sebou, ale zároveň je niterně propojen s celým vesmírem, všemi předměty a bytostmi. Pokud pojídá jiné vnímající tvory, pojídá doslova sám sebe - a důležité je, že nejde o básnickou metaforu, jako je tomu v západní poezii, ale o realitu bytí.

Možná jsem to dostatečně nevysvětlil - možná by to chtělo číst celou knihu, a proto kromě Bekoffa plně doporučuji i knihu:
buddhismus KATAGIRI, Dainin (2009): Každý okamžik je vesmír: zen a cesta časo-bytí (orig.: Each Moment is the Universe: zen and the way of being time, Shambhala, Boston, London 2007), 223 s.; vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 1). Praha. ISBN 978-80-7387-213-7.

RED