receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czKritéria výběru potravin

Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z omnibusového šetření / Client Service Manager: Jan Lajka / Senior Analyst: Gabriela Vobořilová / STEM/MARK, a.s.

Výzkum realizovala společnost STEM/MARK, a.s. Tento reprezentativní výzkum populace ČR starší 15 let proběhl v dubnu 2007, na základě zadání serveru Vegetarian.cz, dotázáno bylo celkem 1092 respondentů. Cílem projektu bylo zjistit kritéria výběru potravin populace ČR. Jako metoda projektu byl použit, kvantitativní face-to-face výzkum reprezentativního vzorku populace ČR.

Lidé se při nákupu potravin rozhodují podle ceny a čerstvosti

Významná kritéria při výběru potravin

Tři čtvrtiny populace se rozhodují podle ceny, významně více jsou mezi nimi zastoupení lidé starší 50 let. Finanční stránka při nákupu potravin není tolik podstatná pro vysokoškoláky. Čerstvost je stejně důležitá pro všechny skupiny obyvatel, pro dotázané se základním vzděláním není tolik podstatná kvalita, trvanlivost naopak nezajímá studenty.

Etický aspekt rozhodování při koupi potravin

Třetina populace se při výběru potravin rozhoduje podle etického aspektu, mezi který patří vhodnost pro vegetariánskou stravu, dodržení etických zásad při výrobě, Bio či fair trade potraviny, obsah přídatných látek nebo ekologičnost balení a výroby.

Etický aspekt při výběru potravin více preferují lidé střední věkové kategorie 31-50 let, ženy, lidé žijící v partnerském soužití, ženy na mateřské dovolené či soukromí podnikatelé se zaměstnanci. Ženy se významně častěji při nákupu rozhodují podle vhodnosti potravin pro vegetariánskou stravu, podle toho, zda se jedná o Bio výrobek a podle obsahu přídatných látek, což také více zajímá obyvatele velkoměst.

Poznámka: etický aspekt zahrnuje etické zásady při výrobě, ekologické balení, vhodnost pro vegetariánskou stravu, bio či fair trade potraviny, obsah přídatných látek.

             

      

STEM/MARK, a.s. a Vegetarian.cz

Poděkování:Celý projekt byl umožněn, díky vstřícnosti společnosti STEM/MARK, a.s. konkrétně panu Janu Lajkovi a paní Gabriele Vobořilové.