receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět


VEGIWASH


přípravek na čištění ovoce a zeleniny

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry vystaveno působení některé formě pesticidů.

Ovoce a zelenina jsou chemicky ošetřovány nejen během pěstování , ale i při manipulaci v obchodě. Před sklizní i v jejím průběhu jsou aplikovány pesticidy ve formě insekticidů , fungicidů , herbicidů , látek na hubení roztočů a hlodavců apod. Například jablka jsou takto ošetřena v průměru až 28 krát. Pro dosažení lepšího vzhledu při prodeji se nanáší parafin. Jelikož většina těchto kontaminujících látek ( pesticidy , prach a nečistoty usazené během dopravy… ) nejsou rozpustné ve vodě , proto pouhé oplachování potravin je málo účinné a kontaminační látky se dostávají do našeho organismu. Běžná mýdla či chloridové přípravky jsou nedostačující k odstranění tohoto znečištění a nejsou k tomuto účelu ani doporučena. A navíc samy mohou být v některých případech toxické.

Po mnoha letech mlčení , si vědci a lékaři na celém světe postupně začínají uvědomovat, že zbytky pesticidů , které se nacházejí na povrchu ovoce a zeleniny představují velké zdravotní riziko. Současné zdravotní problémy jako nárůst některých forem rakoviny , nebo snížení mužské plodnosti , autismus , nervové poruchy , nesoustředěnost připisují právě rostoucímu používání pesticidů v moderním zemědělství.

"Pesticidy se občas testují jednotlivě , ale není nic známo o tom , jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane pak. Když uvážíte , že každý z nás má ve svém těle stovky chemikálií , které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovali , pak si uvědomíte složitost problému " uvedl Vyvyan Howard , vedoucí odborného týmu z university v Liverpoolu, který se touto problematikou zabývá.

VEGIWASH byl specielně vyvinut , aby účinně a bezpečně odstraňoval tato znečištění. V opačném případě jsou blahodární účinky ovoce a zeleniny těmito látkami znehodnocovány. WEGIWASH se snadno používá , čistí ovoce a zeleninu a obnovuje jejich přírodní charakter.


Čisté srdce, čisté ovoce Vám přeje

redakce Vegetarian.cz