receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
... O dávání ...
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se NEstal/la vegetariánem(kou)

Reakce na příspěvek ...

Dobrý den,

K tomu 5. přikázání bych chtěl jen velmi v krátkosti připomenout jeden verš ze Skutků apoštolů: Skutky 10,13 (EKUM)

10,13: Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"

Petr měl sen, ve kterém k němu promlouval Pán, a celkem jasně mu řekl, co má dělat. Petr s tím měl problém, obával se, že by se masem nečistých zvířat mohl znečistit (znesvětit). Ale Bůh mu opět opakuje výzvu. V tomto textu se sice jedná o problematiku čistého a nečistého jídla, ale Pán by přece Petrovi neříkal, aby jedl, pokud by to odporovalo jeho smýšlení a přikázání.

A co víc, proč by na poušti posílal každý den Izraelitům křepelky??? To nebylo maso z živých tvorů?

Komentoval Kája, holy.karel @seznam.cz