receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
povídka na vegetarian.cz
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se stal(a) vegetariánem(kou)

Vážení přátelé vegetariáni. Já osobně jsem vegetarián již více než jeden rok a vegetariánem jsem se stal hlavně z etických důvodů. Napsal jsem jeden dotaz ohledně zabíjení zvířat a jezení masa na křesťanské stránky. Rád bych se se všemi podělil jak o svůj dopis pro ně, tak i o jejich reakce a odpovědi.

Můj Dopis:

***********************

Rád bych dostal odpovědi na svoje otázky týkající se následujícího tématu.

Věřící (křesťané) a mír mezi všemi živými tady na Zemi

Otázky z níže napsaného textu zní:

1. Proč si věřící vyberou ze dvou možností tu volbu, která si více vzdaluje míru?

2. Proč věřící nectí etickou stránku?

Dnes je již zcela zřejmé, že máme možnost volby. Buď jíst maso, nebo nejíst maso. Vědecké poznatky a výzkumy jednoznačně potvrdily, že člověk který přestane jíst maso a začne se stravovat vegetariánsky, neriskuje poškození vlastního zdraví, ba naopak vyhne se spoustě zdravotních problémů. Toto skutečně lze, ale je třeba si zjistit co všechno jíst. Věnovat se tomuto konkrétnímu tématu "vegetariánství" by bylo na delší dopis a proto nyní jen mohu doporučit internetovou adresu www.vegetarian.cz , kde se dá nalézt všechno. Otázku zdravotní tedy máme vyřešenu a její závěr je, že se o zdraví není třeba obávat.

Zůstávají tady ještě otázky: ohleduplnost vůči zvířatům a uspokojování vlastních chutí. O uspokojování chutí jsme několikrát slyšeli na konferenci v Brně. Přesto se lidé nechtějí masa vzdát zejména z toho důvodu, že jim chutná. Je to tedy tak, že žijí proto aby jedli. Kdyby lidé skutečně pochopili tento princip, který zazněl i na konferenci v Brně, tak by se spokojili i se skromnějším jídlem. Ale lidé si neustále vybírají hmotný pokrm, který je z hlediska získávání nejnáročnější a nejvíce nákladný (časově i finančně) a hlavně nejvíce brutální. Kdyby skutečně lidé jedli proto aby žili a ne naopak, nevybírali by si hlavně podle chuti a dokázali by se uskromnit. Většina lidí vidí maso, jako konečný produkt a neuvědomují si, co jeho získání předcházelo. Když vezmeme maso jako hmotu v které není nic co by se nedalo získat jinde, zůstává tu už jen to uspokojení chuti. Protože cokoliv je v mase, jakýkoliv prvek či vitamín, dá se získat i jinde. Navíc je dokázáno, že například sacharidy jsou mnohem lepším zdrojem energie než maso a mnozí vrcholoví sportovci podávají výborné výkony i když se stravují vegetariánsky.

Jsou lidé, kteří maso pouze jedí a nikdy nad tím neuvažují, protože jsou tak naučení již od dětství. A také jsou lidé, kteří jsou věřící (křesťané) a nejen maso jedí, ale sami doma zvířata vězní a sami je také zabíjí. Znám několik případů těchto "věřících zabijáků zvířat".

A poslední otázka je stránka etická, čili ohleduplnosti vůči zvířatům. Myslet na vlastní chutě a jíst maso protože chutná je bezohledné vůči zvířatům. Je to sobecké jednání. Je hezké žít v míru s ostatními lidmi, ale proč žít zároveň ve válce se zvířaty. Proč nežijeme i se zvířaty v míru. Pro křesťana by přece mělo být samozřejmé, aby ctil veškerý život kolem sebe, protože všechen tento život je dílem Boha. Člověk zvířeti život nedal, tudíž mu ho nemá právo brát. Byl to Bůh, kdo dal život všem. A co dal Bůh, člověk nesmí vzít. Navíc je tu jednoznačně řečené páté přikázání a to jak všichni jistě víme zní: Nezabiješ! A všichni také jistě víme, že zabít lze vše, co je živé. Dále také víme, že existuje dobro i zlo. A která z těchto stran bude mít radost, když zabijeme zvíře? Dobro snad? Existuje možnost volby a proto to dobro znamená tu cestu, která se co nejvíce přibližuje cestě míru. S pánem Bohem v srdci dokážeme milovat vše živé a Bůh nám dal možnost volby.

Buďto:

Jíst maso:- válka se zvířaty- budou umírat nevinné životy jen proto, aby člověk uspokojil své chutě a nacpal si břicho- podporování lidí, kteří zvířata zabíjejí.- maso je nezdravé a to je vědecky dokázané Nejíst maso- cesta míru a lásky ke všemu živému- nebude kvůli mě zabito zvíře- nebudu si poškozovat zdraví- mám větší šanci, že se dožiji velmi vysokého věku.

Proč si věřící vyberou ze dvou možností tu volbu, která si více vzdaluje míru?

Zřejmě proto, že o možnosti volby nevědí. A nebo o ní vědí, ale nechtějí se vzdát něčeho co dokonale uspokojuje jejich chutě? Kolem mě jsou tací, kteří si myslí, že je to naprosto správné zvířata zabíjet. Když se podíváme do jiných koutů naší planety, tak existují i taková místa, kde zabíjejí narozené děti jen proto, že jsou ženského pohlaví a také to považují za správné. Jinde dokonce kanibalové lidi jedli a také to považovali za správné. Chtěli bychom snad, aby nás někdo zabil a snědl? Každý ať si odpoví sám. Zvíře možnost volby nemá, protože člověk ho celý jeho život vězní a poté ho zabije. Toto zvíře si nemá možnost vybrat.

Uvědomme si prosím, že ta možnost volby tu skutečně je a i my máme možnost zmírnit utrpení na tomto světě. Dejme si otázku, jestli by nám udělalo radost, když bychom věděli, že díky nám byl ušetřen život zvířete. Život je to nejcennější co zvíře má a právě toto nejcennější mu máme možnost neukrást. A odpovězme si ještě na tohle: Chtěli bychom se Bohu líbit svými skutky ještě víc?

Když jsem já osobně přestal jíst maso, předcházelo tomu zamyšlení a prosba. Prosil sem Boha o to, aby mi daroval moudrost a pomohl mi najít pravdu. Nejprve sem přestal jíst všechno maso kromě ryb. Následně však do mně vstoupila myšlenka, že i ryba je živý tvor. Proto sem přestal jíst maso úplně. Bůh mi však sdělil, že toto ještě není závěr mého rozhodnutí. Ještě mi sdělil, že je také nutné začít se zajímat o to co je třeba jíst. A až po té sem začal hledat a nalezl sem již zmíněné stránky www.vegetarian.cz K tomuto rozhodnutí mě nikdo z jiných lidí nepřiměl. Ani žádná kniha mě nezměnila. Bylo to uvnitř sebe, prosil sem Boha a objevil sem že existuje možnost volby. Bůh nás pátým přikázáním nezahnal do pasti z které není cesty ven, protože věděl, že nám dal možnost si vybrat.

Kdysi jsem byl ke zvířatům zlý, přiznávám to. Zabíjel sem je pro potěšení. Nebyla to však Bible a nebyl to ani nikdo z lidí, kdo mně změnil. Byl to Bůh který ke mě začal promlouvat. A díky němu sem nalezl lepší život a také jeho smysl. Nedávno sem pomohl jednomu zvířeti. Byla to žába, která uvízla v betonové vysoké nádrži z které se nemohla dostat na svobodu. Vylovil jsem jí ven pouhým klackem kulatého tvaru - jakoby oholenou větví. Ta žába spolupracovala. Chytla se dřeva a potom sem jí vytáhl. Dal sem jí na trávník a ona neutekla. Dívala se na mě z takové vzdálenosti, že za normální situace by už dávno utekla. Nepíši tento zážitek proto abych se jím pochlubil, protože pravý dobrý skutek je čin kterým se člověk nechlubí a je bez nároku na pochvalu. Jen sem to napsal proto, zda-li si někdo dokáže představit, jaký krásný pocit to je jakýkoliv život zachránit.

***********************

reakce a odpovědi: 1 2 3

Pavel, pavel@poutnici.com


Příspěvky do diskuze "Proč jsem se stal vegetariánem" zasílejte ZDE