receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitpovídka
povídka na vegetarian.cz
zpět na další příspěvky


Diskuse: proč jsem se stal(a) vegetariánem(kou)

Reakce na příspěvek ...

Otázka správného pokrmu člověka je jistě velmi aktuálním tématem. Většina západní civilizace trpí obezitou a její stravovací náviky skutečně nepatří k nejzdravějším. Mám velký respek před lidmi, kteří dokáží své tělo a zejméne chutě káznit, aby nepoškozovali své tělo a tím i chrám Ducha Svatého (pokud jde o znovuzrozeného křesťana).

V některých bodech bych byl ovšem méně radikální a ponechal více svobody. Předně chci říci, že Bůh se v Písmu o vegetariánství jako jediné správné cestě nezmiňuje. Chápání 5. příkázání doslovně "NEZABIJEŠ" také není zcela přesné, protože význam tohoto přikázání je ve smyslu NEZAVRAŽDÍŠ. Kdyby to tak nebylo, těžko by Hospodin Izraeli žehnal ve válkách, které pod jeho zaštitou konali. Sám Ježíš Kristus maso jedl Jan 21,9 a velká část učedníků byla rybáři, kteří se rybolovem, prodejem a následnou konzumací ryb živili.

Pokud se podíváme na začátek Písma tak hned po pádu Adama s Evou, jim Hospodin zaopatřuje oděv z kůže Gn 3,21. Jistěže původním záměrem Boha nebylo, aby se člověk živil zvířaty, ale po pádu se tento způsob obživy a dalšího využití fauny a flory stalo běžným způsobem přežití, kterému samotný Hospodin dal svůj řád. Nemyslím si, že problém by byl v konzumaci masa, ale spíše v jeho míře. A tady bude jistě spousta prostoru k zamyšlení každého křesťana. Přeji všem, včetně sebe, v této oblasti moudrost a Boží vedení.

P.Libansky
P.Libansky@seznam.cz


Příspěvky do diskuze "Proč jsem se stal vegetariánem" zasílejte ZDE