receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czSeriál - Vše o biopotravinách v České republice

Ing. Richard J. Barták, CSc.

(Informace pro spotřebitele, obchodníka, zpracovatele i pro producenta.)

Cíle ekologického zemědělství

část 5.

· Pracovat v systému co nejvíce uzavřeném, využívat místní zdroje surovin, minimalizovat ztráty a dopravní vzdálenosti surovin i produktů.

· Udržet a zlepšovat dlouhodobou přirozenou úrodnost půdy a její funkci ekologickou, tj. zvyšovat obsah humusotvorné organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a strukturu, umožnit bohatý rozvoj půdní živěny.

· Vyvarovat se všech forem znečištění prostředí pocházejících ze zemědělské činnosti a využívat všechny zemědělské druhotné suroviny a odpady ke krmení nebo k výrobě organických hnojiv.

· Produkovat potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě, v dostatečném množství a kvalitě, která není dána jen žádanou přítomností látek nutričních, ale znamená také praktickou absenci cizorodých látek, dobrý vzhled, jakostní chuť a vhodnost pro skladování a další zpracování.

· Minimalizovat používání neobnovitelných energetických zdrojů a výrobků na nich závislých (syntetická hnojiva a přípravky na ochranu rostlin) využívat alternativní energetické zdroje a technologické postupy s minimální energetickou náročností.

· Hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám chovu, umožnit jim přirozené chování, poskytnout jim dostatek prostoru, pohybu, všech podmínek pro zdravý růst, vývoj a rozmnožování.

· Umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce, neboť ekologické systémy hospodaření vyžadují hluboký zájem, odpovědnost i znalosti.

· Udržet osídlení venkova a tradiční ráz kulturní zemědělské krajiny.

Doporučení pro nákup bioproduktů a biopotravin:

· Cíleně, nejenom v obchodech s racionální výživou (kterých jsou již stovky a ve všech městech v ČR) ale i v supermarketech vyhledávat potraviny označené značkou "bio" a některou obchodní svazovou značkou (tuzemskou či zahraniční).

· O možnostech nákupu a nabízených bioproduktech a biopotravinách se informovat v měsíčníku "BIO" a na příslušných webových stránkách (např.www.pro-bio.cz).

· Rovněž zde je možno nalézt informace o možnosti nákupu "ze dvora", podle hesla "každý svého ekologického farmáře"!

· Existuje i zásilková služba bioproduktů a jejich dlouhodobější objednávky v "Klubech přátel ekofarem".

· Zúčastnit se nejrůznějších akcí pořádaných svazy, či ekologickými nevládními organizacemi, tj. biojarmaků, biodožínek, dnů otevřených dveří, předávání cen nejlepším ekologickým zemědělcům apod..

· Využívat možností dovolené strávené ekoagroturistikou a pobytem na ekologických farmách.

Dnes je již k dispozici veliké množství bioproduktů a biopotravin a to jak z produkce domácí, tak i z dovozu. Např. brambory na uskladnění, obiloviny nejrůznějších druhů (i méně známé - pšenice špalda, pšenice dvouzrnka, oves bezpluchý) a výrobky z nich, tj. nejrůznější druhy mouky a trhanky, vločky, müsli, nejrůznější druhy těstovin i s různými zeleninami, veškeré luštěniny (i méně známé druhy, např. hrách kapucín, hrách ke klíčení, směs s obilovinami "minestrone") pohanka, pohanková trhanka a slupky . Přímo u producentů lze nakoupit i mléko a mléčné výrobky, a to i kozí, v supermarketech už i biojogurt s názvem Via-Natur a i maso a masné produkty. Milovníkům dobrého moku lze doporučit biovíno, jak přímo od pěstitelů, tak i v některých obchodech. Nabídka bylinkových biočajů je velmi široká. Bohužel nabídka biozeleniny není zatím uspokojující, jen od producentů či na trzích některých měst. Bioovoce je obvykle nadbytek, ovšem rovněž pouze přímo od ekologických pěstitelů, na trzích či na specialisovaných prodejních akcích.

Podrobné informace o bioproduktech a biopotravinách všeho druhu, seznamy jejich producentů, včetně podrobných ceníků je možno nejlépe nalézt na webových stránkách Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO www.pro-bio.cz, od zpracovatelské firmy PRO-BIO s.r.o. (e-mail: pro-bio@cmail.cz), aktuální informace v měsíčníku BIO (e-mail: bio_vyzva@iol.cz) a obecnější informace i na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

... další část uveřejníme během týdne ...

zpět na část 1

zpět na část 2

zpět na část 3

zpět na část 4

(Profit 17/2001)