receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


část 1

část 2

část 3

část 4

část 5

část 6

část 7

část 8

část 9

část 10

Seriál - Vše o biopotravinách v České republice

Ing. Richard J. Barták, CSc.

(Informace pro spotřebitele, obchodníka, zpracovatele i pro producenta.)

část 1.

Lidí, kteří si uvědomují, že svým životním stylem mohou podstatně ovlivnit nejenom své zdraví, ale i dlouhověkost, rychle přibývá. Kvalitním životním stylem pak nerozumíme jenom nekouření a trochu tělesného pohybu, ale i vyhýbání se stresům, splnění ústavního práva na neznečištěné životní prostředí (vzduch, voda, půda, potraviny) ale hlavně jsou to vztahy nejdůležitější, až ze šedesáti procent ovlivňující naše zdraví - osobní vztahy ke způsobu výživy. Pokud se již takto uvědomělí jednotlivci nestali vegetariány, či vegany (což jsou nejdokonalejší, nejzdravější, estetické a etické způsoby výživy), obvykle jsou alespoň zásadně poučeni o bioproduktech a biopotravinách a cíleně je na trhu vyhledávají.

Bioprodukty a biopotraviny jsou definovány poměrně jednoduše - jako certifikované a označené produkty ekologického zemědělství.

Nejde tedy o jakési potraviny "zdravé", či "ekologicky čisté", "zdravotně nezávadné" apod. - to vše jsou pojmy zcela nesprávné a zavádějící. Veškeré potraviny v tržní síti musí být "zdravotně nezávadné" ve smyslu platných hygienických a veterinárních limitů. Bioprodukty a biopotraviny jsou však kvalitnější nežli zemědělské produkty a potraviny konvenční, neboť při jejich zemědělské produkci a zpracování jsou používány postupy ohleduplné k přírodě, zvířatům a tedy nakonec i k lidem. Nejsou použity žádné nebezpečné chemikálie, léčiva, ochranné a konservační chemikálie, zvířata jsou chována s minimalizací utrpení a stresů, s možností výběhu, roštová ustájení a produkce kejdy nejsou povoleny a krajina tudíž není ničena, ale tvořena a chráněna. Platí rovněž přísný zákaz použití jakýchkoliv genově manipulovaných materiálů, takže bioprodukty i biopotraviny jsou jednoznačně v kvalitě "GF" - genetic free!

To vše podle přísných standardů a norem, dnes už i u nás podle nového zákona o ekologickém zemědělství a pod přísnou, soustavně opakovanou kontrolou. Ovšemže se veškeré tyto ohledy nutně projeví v ceně biopotraviny, která bývá zhruba o třicet procent vyšší - v této ceně však není jen hodnota vlastní potravy, ale je v ní i vědomé uznání a odměna spotřebitelů za lepší filosofii ekologických zemědělců, zpracovatelů a obchodníků, která se v závěru přenáší na vyšší kvalitu bioproduktů a zlepšené zdraví konsumentů i jejich potomků. Konvenční zemědělství a potravinářská výroba sice také produkují potraviny "zdravotně nezávadné" ve smyslu zákonných norem a limitů, ty však jsou produkovány za cenu vyššího znečištění prostředí, za cenu půdní erose, znečištění vody a ovzduší, utrpení zvířat a konečně i lidí.

Ekologické zemědělství a jeho filosofie jsou názorným příkladem reálnosti a praktické uskutečnitelnosti úvah o trvale udržitelném životě lidstva a o jeho rozvoji.

Seiál přináší aktualizovaný soubor informací, které poskytují detailní, již druhý přehled v oboru podnikání s bioprodukty a biopotravinami, jinde dosud z tohoto hlediska nepublikovaný.

Předpona "bio-" (či "eko") před názvem produktu či potraviny je dnes již chráněna zákonem o potravinách a její použití vyplývá i ze zákona o ekologickém zemědělství. A přitom jsou ovšem bioprodukty a biopotraviny zajímavé i podnikatelsky. Někteří zákazníci se totiž už jenom označením "bio" nechají rádi zlákat. Proto jsou někdy vyslovovány i obavy, zda skutečně vědí, co kupují? Není na nich snad jenom prováděn pokus co jsou ochotni ve jménu vlastního zdraví, ochrany přírody a krajiny zaplatit?

Je třeba konstatovat, že produktů, jež skutečně mohou být výše uvedeným či podobným (zahraničním) jménem označeny, je již na našem trhu velmi mnoho a rychle jich dále přibývá. V mnoha prodejnách v celé republice se můžeme setkat s certifikovanými bioprodukty a biopotravinami - tuzemskými či zahraničními, které jsou řádně a v souladu s mezinárodními standardy označeny a opatřeny příslušnou kontrolní známkou.

... další části vlevo na liště

(Profit 17/2001)