receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czSeriál - Vše o biopotravinách v České republice

Ing. Richard J. Barták, CSc.

(Informace pro spotřebitele, obchodníka, zpracovatele i pro producenta.)

Přídatné látky ...

část 10. - poslední

* Přídatné látky, pomocné látky a suroviny zemědělského původu, nepocházející z ekologického zemědělství nebo z přechodného období, které mohou být použity pro výrobu biopotravin:

A . Složky nezemědělského původu


A. 1. Přídatné látky a pomocné látky


E 170 Uhličitany vápenaté - všechny povolené operace s výjimkou barvení

E 220 Oxid siřičitý (pouze pro víno)

E 270 Kyselina mléčná

E 290 Oxid uhličitý

E 296 Kyselina jablečná

E 300 Kyselina askorbová

E 306 Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů - antioxidanty do tuků a olejů

E 322 Lecitiny

E 330 Kyselina citrónová

E 333 Citran vápenatý

E 334 Kyselina vinná (L(+)-)

E 335 Vinan sodný

E 336 Vinan draselný

E 341 Dihydrogenfosforečnan vápenatý - kypřící prostředky do samokypřících mouk

E 400 Kyselina alginová

E 401 Alginát sodný

E 402 Alginát draselný

E 406 Agar

E 407 Karagenan

E 410 Karubin ( moučka ze svatojánského chleba)

E 412 Guma guar

E 413 Tragant

E 414 Arabská guma

E 415 Xanthan

E 416 Guma karaya

E 422 Glycerol - rostlinné extrakty

E 440 Pektiny

E 500 Uhličitany sodné

E 501 Uhličitany draselné

E 503 Uhličitany amonné

E 504 Uhličitany hořečnaté

E 516 Síran vápenatý - nosič

E 524 Hydroxid sodný - k ošetření povrchu louhovaného pečiva

E 938 Argon

E 941 Dusík

E 948 Kyslík

E 509 Chlorid vápenatý - prostředek pro koagulaci

E 170 Uhličitan vápenatý

E 526 Hydroxid vápenatý

E 516 Síran vápenatý - prostředek pro koagulaci

E 511 Chlorid hořečnatý - prostředek pro koagulaci

E 501 Uhličitan draselný - při sušení hroznů

E 500 Uhličitan sodný - při výrobě cukru

E 330 Kyselina citrónová - při výrobě oleje a hydrolýze škrobů

E 524 Hydroxid sodný - při výrobě cukru, při výrobě oleje ze semene řepky olejné

E 513 Kyselina sírová - při výrobě cukru

E 405 Propan-1,2 diol - při výrobě cukru v procesu krystalizace E 290 Oxid uhličitý

E 941 Dusík

Etanol - rozpouštědlo

Kyselina tříselná - při filtraci

Albumin z vaječného bílku

Kasein

Želatina

Rostlinné oleje - jako mazadla, prostředky k oddělení komponent a proti tvoření pěny

E 551 Gel nebo koloidní roztok oxidu křemičitého

E 153 Medicinální uhlí

E 553B Talek (prostý azbestu) (synonymum mastek)

E 558 Bentonit

E 559 Křemičitan hlinitý (kaolin)

Křemelina

Perlit

Rýžová moučka

E 901 Včelí vosk

E 903 Karnaubský vosk

A. 2. Látky určené k aromatizaci potravin

Látky získané fyzikálními procesy, například destilací a extrakcí rozpouštědly, enzymovými nebo mikrobiálními postupy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu jako takových nebo upravených pro lidskou spotřebu postupy určenými k přípravě potravin (přírodní aromatické látky).

A. 3. Pitná voda

A. 4. Soli

Soli (hlavní složka chlorid sodný nebo draselný) obvykle používané při zpracování potravin.

A. 5. Mikroorganizmy a enzymy

Kultury mikroorganizmů a enzymů běžně používané v potravinářské výrobě s výjimkou geneticky modifikovaných organismů (např. droždí, mlékárenské kultury, syřidla).

Další informace naleznete v zákoně o ekologickém zemědělství 242/2000 sb. ze dne 29.6.2000

Použitá literatura

1. Ing. Michal Burian: Biopotraviny ze všech stran. PROFIT, Praha 1993

2. Zákon č. 242/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 23. ledna 2001, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

5. Basic Standards IFOAM, Basel 2000.

zpět na část 1

zpět na část 2

zpět na část 3

zpět na část 4

zpět na část 5

zpět na část 6

zpět na část 7

zpět na část 8

zpět na část 9

(Profit 17/2001)