receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Část čtvrtá.

Autor: Fr. John Dear, S.J.

Takže když si sedáme k jídlu, když si říkáme svou modlitbu a poprosíme Ježíše o požehnání, měli bychom se také rozhodnout žít v souladu s jeho životem soucitu a nenásilí tím, že budeme dodržovat vegetariánský způsob stravování. Přitom víme, že jak budeme praktikovat milosrdnost sami vůči sobě navzájem a vůči všem božím tvorům, tak budeme dostávat milosrdnost a požehnání, slíbené Ježíšem.

Jenže dnešní realita pro boží tvory není ani soucitná, ani milosrdná. Naše zacházení s božími zvířaty je kruté a hrůzné. Každý rok ve Spojených státech je vychováno a zabito 9 miliard pozemních zvířat a stejný osud potká 15 miliardám mořských zvířat. Nosnice, které jsou chovány kvůli jejich vejcím, tráví celý život namačkané v drátěných klecích jen o něco málo větších než zásuvky, které jsou naskládané na sobě ve skladech spolu s desetitisíci dalších ptáků. Podmínky jsou tak příšerné, že jejich nohy často zarůstají do drátů, na kterých stojí. Třetina ptáků utrpí zlomeninu nohy v tlačenici s ostatními ptáky během bolestivé cesty na jatka, která často pro ně obnáší několik dnů bez žrádla a bez vody a často vede skrz všechny možné extrémy počasí. Jedno vejce představuje 34 hodin utrpení pro nosnici, o cestě nákladním autem na jatka a samotném zabitím nemluvě. Dvě stě padesát milionů ptáků - samců čeká smrt udušením nebo jsou rozemlety. Pro výrobce vajec jsou tito ptáci přebyteční a jsou jiného plemena než ti, kteří jsou chováni na maso.

Přitom všechny zvířata chovaná v rámci živočišné výroby - tj. kuřata, prasata, krůty, dojnice a krávy chované na maso - jsou geneticky manipulována a jsou jim podávány preparáty, aby rychleji rostla. Jsou oddělována od svých rodin hned po narození a jsou znetvořována bez umrtvení. Zobáčky kuřat se odřezávají horkým nožem. Býčci a samci prasat jsou kastrovány. Krávám se rohy z hlav doslova vytrhávají. Prasatům se vytrhávají zuby kleštěmi a ocas je uťat. Všechny bez rozdílu trpí mentálně i fyzicky, protože jsou nucena žít trvale v malinkých prostorech, bez možnosti konat podle svých přirozených tužeb a potřeb, bez naděje na únik. Jsou přepravována bez jídla a bez pití k pekelné smrti. Dojnice a jiná zvířata, která již nejsou schopna chůze jsou vyvlečena ven z náklaďáků, přičemž jsou jim zlomeny další kosti. Jsou zabíjena tím, že se pověsí hlavou dolů a vykrvácí z podřezaného krku, často jsou přitom stažena z kůže a porcována zaživa - ještě při vědomí. "Kdyby stěny jatek byly ze skla," řekl Paul McCartney, "každý by byl vegetarián."

Kdyby tito zemědělci, pracovníci jatek a řidiči náklaďáků zacházeli tímto způsobem se psy nebo s kočkami, nepochybně by byli trestně stíháni za týrání zvířat. Pokračování část pátá ...

část: 1     2     3     4     5     6     7     8

© Vegetarian.cz Šíření textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.