receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Část pátá.

Autor: Fr. John Dear, S.J.

Je důležité mít rovněž na paměti, že většina zvířat chovaných v rámci "živočišné výroby" jsou něco na způsob příšery "Frankensteina".

Jejich geny jsou zmanipulovány tak, aby rostla tak rychle, že často jejich srdce, plíce a údy nedokážou s tím držet krok. Například kuřata v současné době rostou dvakrát rychle, než rostla před pouhými 30 lety a na porážku jdou ještě před tím, než dožijí 2 měsíců věku. Krávy v průměru dávají o 4-krát více mléka, než by dojily za normálních okolností, a mnohé z nich dávají 10 až 13-krát více s tím, že vemena se jim doslova válí na zemi. Krůty a krocani jsou geneticky manipulovány tak, že již nejsou schopny se pářit přirozeným způsobem. Deník The Washington Post před několika lety publikoval článek o krocanech a krůtách k příležitosti Dne díkůvzdání (americký svátek, k jehož tradici patří jezení krůtího masa) s názvem "Techno-krůta: servírujeme vědu k večeři". Hrajeme si na dr. Frankensteina (který sestavil příšeru z různých částí mrtvých těl sešitých dohromady a oživil ji elektrickým výbojem) s božími tvory. Prohlubujeme si svou démonickou závislost na násilí svou nepředstavitelnou krutostí vůči sami sobě navzájem, ale i vůči božím tvorům. Gandhí řekl, že kvalita společnosti lze posuzovat podle toho, jak zachází se svými zvířaty. Přitom my v naší společnosti každý den způsobují bolest, utrpení a smrt milionům božích zvířat.

Tolstoj řekl, že "vegetariánství je kořenem lidskosti". Vegetariánství dokazuje, že to myslíme s naší vírou v soucit a spravedlnost vážně, že si ji připomínáme a prohlubujeme neustále, každý den, pokaždé, když jíme. Připomínáme si svou víru v milosrdnost a zároveň připomínáme druhým. Začínáme žít podle vize nenásilí, hned tady a hned teď.

Postupem staletí lidstvo pomalu rostlo ve vnímání lidských práv a v úctě k nim, včetně práva na samotný život. Nyní je všeobecně chápáno, že útlak a vykořisťování lidských bytostí kvůli jejich rase, pohlaví, náboženské příslušnosti, věku a fyzickým schopnostem je nepřijatelné. Když budeme pokračovat v tomto růstu morálního vědomí, naučíme se vymýtit válku, jaderné zbraně i násilí jako takové. Zároveň se naučíme ochraňovat Zemi a zrušit počet živočišných druhů tím, že se budeme hlásit ke své odpovědnosti vůči všem živým tvorům. Albert Einstein nazval lidský fanatismus vůči ostatním živočišným druhům "optickým klamem vědomí". Náš úkol, podle něj, je "osvobodit se od tohoto vězení rozšiřováním kruhu našeho soucitu, aby obsáhl všechny živé tvory".

Veliký humanista a teolog Dr. Albert Schweitzer ve svém projevu při přijetí Nobelovy ceny míru řekl toto: "Soucit, ve kterém veškerá etika musí mít svůj kořen, může dosáhnout plné rozvinutosti a hloubky jen tehdy, pokud obsáhne všechny živé tvory a neomezí se pouze na lidské pokolení".

Mnozí křesťané, kteří jsou zajedno v názoru o morální závadnosti ublížení psovi nebo kočce se nad ubližováním krav, prasat, ryb a jiných tvorů ani nepozastavují. Je potřeba, abychom pochopili, že dokud jíme maso, platíme lidem peníze za kruté zacházení se zvířaty. Důvody, proč přejít na rostlinnou stravu jsou prosté: všechna zvířata jsou Bohem milovaní tvorové a Bůh je stvořil se schopností pociťovat bolest a utrpení.

Vegetariánství jako způsob, jak ochraňovat Zemi

Dalším důvodem, proč se stát vegetariánem, je pomoci ochraňovat životní prostředí. Zavedené ekologické organizace jako například Sierra Club, Union of Concerned Scientists, Worldwatch Institute a National Audubon Society upozorňují na ekologickou spoušť, způsobenou chovem zvířat na jídlo a komerčním rybolovem. Ve skutečnosti nelze být ekologickým aktivistou a přitom také být současně masojed - tyto dva pojmy se navzájem vylučují.

Nepříjemná realita je, že chov zvířat na jídlo nám postupně znečišťuje a znehodnocuje půdu, vodu i vzduch. Ve Spojených státech se spotřebuje o 20 krát více energie na výrobu jedné kilokalorie v podobě masa z nějakého zvířete, než je množství energie potřebné k výrobě jedné kilokalorie rostlinného jídla. Marnotratně proháníme 70 procent všeho, co vypěstujeme - jako například sóji, kukuřice, pšenice a jiných obilovin - přes zvířata místo toho, abychom jedli tyto potraviny přímo. Obdobně, více než polovina veškeré spotřeby vody v USA se spotřebuje v rámci chovu zvířat na jídlo. To je také důvod, proč jídelníček masojedů je 14-krát náročnější na spotřebu vody než jídelníček vegetariánů. Navíc intenzivní "živočišná výroba" vyžaduje přibližně 25-krát víc půdy na výrobu jednotky jídla v porovnání s tím, když stejná jednotka jídla se získá z rostlinných zdrojů.

To není všechno. Nejen, že jezení zvířat je neefektivní. Těch 9 miliard pozemních zvířat, která ve Spojených státech chováme vylučuje 130-krát více exkrementů než jako celá lidská populace USA - to není překlep, opravdu 130 krát! A narozdíl od těch lidských, na exkrementy od zvířat neexistují kanalizace a čističky. Je to hmota, která se bakteriemi, hormony, antibiotikami a pesticidy jen hemží. Prostě a jednoduše, jedná se o toxický odpad, který je největším zdrojem znečištění vody v USA.

To je situace na souši. Jak to přitom vypadá na moři? Rybářský průmysl postupně devastuje jemné, zranitelné mořské ekosystémy světa. Vláčí kilometry dlouhé rybářské sítě po dně oceánu, které ničí vše, co jim stojí v cestě. Obrovské rybářské lodě vysávají mořské živočichy z oceánů alarmujícím tempem. Třináct z celkem 17 hlavních rybářských lokalit světa jsou úplně vyprázdněné. Ty samé lodě pak sypou nerentabilní, často již mrtvá zvířata zpět do moře spolu s vyhořelým palivem. Pokračování část šestá ...

část: 1     2     3     4     5     6     7     8

© Vegetarian.cz Šíření textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.