receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Část osmá.

Autor: Fr. John Dear, S.J.

Závěr

Když se ohlédneme do nedávné historie, vidíme neuvěřitelnou řadu pozitivních společenských změn. Mnozí dobří a ohleduplní lidé v 19. století neuznávali základní lidská práva žen, dětí, amerických domorodců a africko-američanů. Lidskému otroctví se ve Spojených státech dobře dařilo, až do konce 19. století. Ženám bylo dáno volební právo teprve před méně než 100 lety. První případ zneužívání dítěte v tomto státě se dostal před soud rovněž před méně než 100 lety. V každém z uvedených případů, k požehnání a obhajobě nespravedlnosti byla používána Bible. Ale bohudík již jsme podnikli kroky směrem ke spravedlnosti. Jenže bohužel nadále používáme svatá písma k obhajobě násilí a k ospravedňování války, poprav, špatného zacházení se zvířaty a jaderných zbraní jako kdyby Bůh chtěl, abychom byli násilničtí a abychom zabíjeli. Jsem přesvědčen že Bůh je Bohem míru a nenásilí a že Ježíš chce, abychom byli lidmi míru a nenásilí.

Ušli jsme během posledního století pěkný kus, ale ještě před námi je dlouhá cesta. Je třeba, abychom vymýtili hlad, chudobu, válku, jaderné zbraně, zneužívání zvířat, trest smrti, rasismus, diskriminace podle pohlaví a ostatních forem násilí. Domnívám se, že za několik století se lidé víry a svědomí budou ohlížet za naší dobou a budou šokováni a nebude se jim chtít ani věřit, že jsme jedli maso, že jsme dopustili, aby lidé hladověli, že jsme se chovali jeden k druhému tak nespravedlivě, že jsme vedli války, že jsme vybudovali obrovské nukleární arzenály, že jsme byli tak odhodláni zcela zničit naši planetu. Pokud máme přežít, jak Dr. King řekl, musíme se stát lidmi nenásilí. Jeden jednoduchý první krok tímto směrem je přejít na vegetariánskou stravu.

"Nic neprospěje lidskému zdraví a nezvýší naše lidské šance na přežití více," zněl závěr, ke kterému dospěl Albert Einstein, "než evoluce k vegetariánské stravě."

Navzdory všem problémy naší doby stále máme naději. Čím dál více lidí začíná chápat moudrost nenásilí, včetně moudrosti vegetariánství. V samotných Spojených státech více než 1 milion lidí přechází na vegetariánskou stravu každým rokem. Jak tyto tendence budou nabývat na síle, budou mít dramatické a pozitivní důsledky na naše zdraví, naše životní prostředí, na blaho zvířat, na lidská práva a dokonce i na naše postoje vůči soucitu a nenásilí.

"Nastane čas," řekl Leonardo da Vinci, "kdy lidé budou pohlížet na vraždění zvířat stejně jako dnes pohlížejí na vraždění lidí." Jsem přesvědčen, že společnost se jednou bude ohlížet zpět na lidskou aroganci a krutost vůči zvířatům se stejným děsem a nechápavostí, kterou dnes vyhrazujeme zvěrstvům spáchaným na lidských bytostech. Když přestaneme jíst maso a staneme se vegetariány, podnikneme tím další krok po boží cestě nenásilí. Budeme požehnáni.

Dovolte mě, abych uzavřel tento článek citátem od spisovatele Lewise Regensteina: "Existují přesvědčivé morální, duchovní a skripturální důvody zdržet se masa. Chov, přeprava a zabíjení zvířat na jídlo nese s sebou v masivním měřítku utrpení a kruté zacházení s živými tvory, jejichž počty jdou každý rok do miliard, navíc dochází k obrovským škodám na životním prostředí. Doslova platí, že chov dobytka je ničivější co do jeho dopadů na vrchní vrstvu půdy, spodní vody a zdroje energie než veškeré ostatní lidské činnosti dohromady. Navíc způsobuje obrovské škody na životním prostředí v podobě mýcení lesů, devastace přírodních podmínek, které divoká zvířata nutně potřebují k přežití, k znečištění řek a jezer. Konzumace masa a mléčných výrobků je spojená s vysokým výskytem rakoviny, srdečných onemocnění, mozkových mrtvic a jiných potenciálně smrtelných onemocnění. Proto zdržet se jedení masa znamená prevenci proti krutosti vůči zvířatům a pomáhá ochraňovat životní prostředí i zdraví našeho těla, našeho chrámu Božího. Ze všech těchto důvodů je vegetariánská strava jeden ze způsobů, jak udržovat životní styl, který je v souladu s humánním a ekologickým duchem Písem."

Rozhovor s otcem Johnem Dearem, S.J.

nath.

část: 1     2     3     4     5     6     7     8

© Vegetarian.cz Šíření textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.