receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz1. říjen Světový den vegetariánství - dokonalá příležitost stát se vegetariánem

Popularita vegetariánství poslední dobou velmi nabývá na síle. Dnes vyřadilo maso ze svých jídelníčků již 7 % obyvatel Velké Británie a každý týden se vegetariány stává přibližně 5 tisíc lidí.

(Zdroj: The Vegetarian Society, UK).

Etický aspekt rozhodování při koupi potravin v ČR, Srpen 2008

(Zdroj: Vegetarian.cz)

Vegetariánství přináší mnohé výhody, co se týče zdraví. Vědecké studie srovnávající vegetariány s lidmi, kteří se stravují způsobem obvyklým v západních zemích zjistily, že vegetariáni se těší značně lepšímu zdraví a je u nich menší pravděpodobnost výskytu různých onemocnění jako např. srdeční choroby, některé druhy rakoviny, hypertenze (vysoký krevní tlak), mozková mrtvice, problémy se střevy, zánět slepého střeva, žlučníkové kameny, dna a obezita. Všechna tato onemocnění mohou být zapřičiněna, nebo zhoršena, stravou založenou na mase.

(Zdroj: Food for Thought, Dr Vernon Coleman).

Jeden z hlavních důvodů vzestupu vegetariánství je morální. Ve Velké Británii, více než 2 miliony hospodařských zvířat je zabito každý den v jatkách a masokombinátech. Většina těchto zvířat je vychována v přeplněných provozech připomínajících "továrny na maso", kde nemají přístup k čerstvému vzduchu, fyzickému pohybu ani společenskému kontaktu

(Zdroj: Animal Aid, UK).

Navíc masný průmysl je významným faktorem ve vážných ekologických problémech jako je globální oteplování. V rámci pěstování plodin pro výkrm hospodářských zvířat je spotřebováván obrovský objem vody, což stlačuje vodní zdroje na nebezpečně nízké úrovně. Výkaly hospodářských zvířat znečišťují půdu, řeky a rybníky, přičemž je zanáší dusičnany, pesticidy a růstovými hormony. Kromě toho živočišná výroba spotřebuje téměř nepředstavitelné množství fosilních paliv jako úhlí, ropy a zemního plynu. Neustálé rozšiřování ploch pro pěstování těchto plodin se děje na úkor přirodních ekosystémů, plochy divočiny, včetně deštných pralesů, se rychlým tempem zmenšují.

Dalším velkým problémem je hlad. Stravovací návyky v bohatých zemích mají přímý dopad na hlad ve světě. Hospodářská zvířata konzumují 5 až 10 krát více rostlinné potravy než lidé, ale dávají nám v podobě masa a mléčných výrobků jen nepatrný zlomek toho, co konzumují. Z toho vyplývá, že většina pěstovaných plodin se užívá na výkrm zvířat místo toho, aby se jich najedli populace hladovějících lidí.

(Zdroj: Animal Aid, UK).

Letos jsme také byli svědky četných odstrašujících případů kolem masného průmyslu, včetně pandémie ptačí chřipky a skandálu kolem prošlého masa v Německu (pozn. redakce: i v Česku). Pro ty, kteří o přechodu na vegetariánskou stravu zatím neuvažovali, je na čase se zastavit a popřemýšlet o tom, co je na vašem talíři a odkud to pochází - dříve, než udeří další skandál.

Pro Vegetarian.cz přeložil z EVU Nathan

red.


Říjen jako Měsíc uvědomění si vegetariánství zahrnuje následující svátky:

1. říjen - Světový den vegetariánů

2. říjen - Světový den hospodářských zvířat a Gandhiho narozeniny

4. říjen - Světový den zvířat a Svátek svatého Františka z Assisi

15. říjen - Světový den výživy