receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
Zvířata - naši bratři

První část

© Šíření českého překladu textu je možno používat jen s písemným souhlasem. Děkujeme.

Můj milý! Jak mám začít, říct Ti to, co chci? Je pro mě těžké začít a napsat to, co Ti chci říct, a přece se vynasnažím, pokusím se vysvětlit Ti své myšlenky, nejdřív zeširoka, potom v detailech. Věřím, že dokud člověk zabíjí a trápí zvířata, bude zabíjet a trápit i lidi. Do té doby budou i války, neboť zabíjet se člověk musí učit a cvičit v malém, uvnitř i navenek. Dokud jsou zvířata v klecích, dotud budou i vězení, protože zavírat se člověk musí učit a cvičit v malém, uvnitř i navenek. Dokud existují zvířecí otroci, dotud budou existovat i lidští otroci, protože zotročování se člověk musí učit a cvičit v malém, uvnitř i navenek.

Nepokládám za potřebné rozhořčovat se nad malými nebo velkými hanebnostmi a krutostmi, které vykonávají druzí, ale pokládám za velmi potřebné, abychom se začali rozhořčovat tehdy, když my sami ve velkých nebo malých věcech jednáme krutě. A jestliže je lehčí dosáhnout malých věcí než velkých, myslím si, že bychom se měli pokusit ovládnout naše malé, bezmyšlenkovité projevy krutosti, vyhnout se jim, anebo ještě lépe - zanechat jich. Takto nám jednoho dne nepřijde zatěžko zdolat i velké projevy bezcitnosti a zvítězit nad nimi.

Všichni však ještě spíme zahaleni všedností. Všednost je jako chutná mastná omáčka, jež nám umožní spolknout naše vlastní sobecké projevy bezcitnosti, aniž bychom pocítili jejich hořkou chuť. Nechci však ukazovat prstem na toho či tu - ne, chci sám sebe udržovat v bdělosti v maličkostech a stávat se chápavějším, ochotnějším a lepším. Proč by se mi to později nemělo podařit i ve větších věcech? Vidíš, a o to jde. Chtěl bych vrůst, vžít se do krásnějšího světa s vyššími, šťastnějšími zákony, s božským zákonem budoucnosti: milovat vše.

Ptáš se mě, proč nejím maso, a tušíš za tím nejrůznější důvody. Domníváš se, že jsem možná složil slib - jako určitý druh pokání - že si už nedopřeji žádnou z těch vynikajících masitých lahůdek. Myslíš přitom na šťavnatou pečínku, skvělé rybí pochoutky, omáčku neobyčejné chuti, lahodně vyuzenou šunku, jemnou drůbež a tisíce dalších masitých specialit, jež vzrušují miliony jazýčků. Protože se ale všech těchto lahůdek dobrovolně zříkám, domníváš se, že jen pokání, slib, velká oběť mě mohou pohnout k tomu, abych si tento druh životních požitků odepřel. Potom se zase ptáš, jestli mě nepřesvědčili moderní lékaři o tom, že konzumace masa není příliš zdravá, že čistě rostlinná strava zachovává lidské tělo, omladí ho, ba možná dokonce prodlouží lidský život. ... pokračování

EDGAR KUPFER - KOBERWITZ