receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
úvod a první část


Dá se žít i jinak? část.2

Přiblížení projektu

Začneme základním stavebním kamenem. Podle nás jsou jím lidé, budoucí osadníci, jejich vzájemné vztahy, jejich společně sdílená představa způsobu života a také jejich náhled na budoucnost. Proč právě toto považujeme za nejdůležitější? Odpověď není jednoduchá. Je to podobné partnerskému vztahu. Kolik párů dnes zvládá žít v harmonickém láskyplném vztahu? Jaké předpoklady potřebujeme splnit, abychom společně dokázali žít naplněni láskou a radostí? Znáte jednoznačnou odpověď?

A v našem případě jde o celé společenství lidí, s jejich individuálními vzájemně provázanými vztahy. Navíc se jedná o projekt osady, na jakou tato společnost není ještě zavedená, jaká zatím nemá obdoby. Ne, že bychom budovali něco zcela nového neznámého. Jen se snažíme soustředit na jednom místě prvky, které doposud fungovaly spíše izolovaně v rámci různých zkušebních programů, či naopak patří ke starým zapomenutým tradicím. Připravujeme se na život, se kterým většina dnešních lidí nemá osobní zkušenosti.

Proto klademe na první místo osadníky, jejich jednotnou vizi života, schopnost sžít se, jejich soudržnost při zvládání překážek, vzájemnou ochotu pomáhat si, podporovat se, a také umění radostně žít. Postupně poznáváme sílu vzájemného tvoření, spolužití.

Zkuste si třeba představit, jak společně navštívíte konkrétní lokalitu, možné místo pro osadu, procítíte jeho energii a krásu a následně si sdělujete své pocity. Jindy zase společně debatujete o celkovém uspořádání osady, tříbíte své vize a objevujete nekonvenční řešení. Hranice myšlení jednotlivce se rozšíří na kolektivní a tak nacházíte přístupy, ke kterým byste stěží dospěli sami. Večer pak společně posedíte u ohně, zazpíváte si a zatančíte. A jaké to má výhody při vlastní realizaci? Použijme slova jedné známé písně: "Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc."

Dostáváme se k dalšímu tématu. Jací vlastně tito lidé-osadníci mají být? Jaká výběrová kritéria mají splňovat? Tak takhle asi ne! To už tu bylo! Každý z nás ať si sám určí, kam chce patřit, kde a jak bude žít svůj život. Přesto jsme hledali určitá přirozená kritéria, která definují budoucí osadníky, obyvatele vzkvétající osady. Tady jsou: Patří sem jistě lidé tvořiví, vědomí si sebe sama, otevření, zodpovědní za svůj život… Shrnuto - snažící se stát celistvými. Takoví lidé dokáží zformulovat své představy, dokáží se o nich otevřeně bavit, dokáží hledat společnou cestu, vytvářet společný cíl a udržet si víru v jeho dosažení… Může se zdát, že se jedná o téměř dokonalé bytosti. Ale vůbec ne! Jsou to především obyčejní lidé, kteří mají tak jako ostatní své chyby. Jen pracují na svém růstu, na jejich odstranění. Stále jsou to lidé omylní, nejsou ale tak závislí na dění kolem sebe, na druhých. Rozhodli se vzít život do vlastních rukou. Věřte, že takový základní stavební kámen, lidský potenciál, ustojí jakékoli zemětřesení a dokáže vybudovat libovolnou osadu.

Čím se osadníci zabývají, jak si vydělávají na chléb vezdejší? Samozřejmě v projektu je pamatováno i na tento velice důležitý bod. Nicméně to již přesahuje rámec tohoto dokumentu. Pokud Vás to opravdu zajímá, můžeme o tom pohovořit například při osobním jednání. Zkuste pro začátek napsat na naši emailovou adresu rod.osada@volny.cz.

další pokračování (slovo závěrem) uvedeme v pátek

za realizační skupinu sepsal a krásné dny přeje Michal Kratochvíla