receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Rozhovor II. Masná daň - utopie nebo řešení?

Je myšlenka masné daně utopie nebo řešení? Bude zdaněna bolest a utrpení, které jsou skryty v každém hamburgru, či talíři s řízečkem? Tak po přečtení následujícího rozhovoru, kde na otázky redakce Vegetarian.cz odpovídá JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., právník, filozof - autor myšlenky takzvané masné daně, se možná dovíme více.

druhá část rozhovoru

Vegetarian.cz: Myslíte, že Váš návrh bude správně pochopen?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: V předchozím příspěvku jsem se věnoval masné dani z pohledu předcházení škodám, tedy jako platby za způsobené externí náklady vůči životnímu prostředí a společnosti v podobě značného uvolňování skleníkových plynů ze živočišné výroby, zhoršování zdraví lidí, kteří jedí příliš masných výrobků, a zvyšování agresivity a bezohlednosti lidí uvyklých zbytečné smrti živých tvorů. Znovu bych chtěl zdůraznit, že cílem masné daně není zakázat maso, což by bylo nelidské vůči masožravcům, kteří maso potřebují ke svému přežití, ale jejím účelem je omezení zbytečného zabíjení zvířat a navazující spotřeby.

Vegetarian.cz: Mohl byste vysvětlit kladné hospodařské dopady masné daně na život naší společnosti?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D:

Dnešní kapitalistické hospodářství je založeno pouze na osobním zisku, kdy se obyvatelé snaží zachovat a zajistit pouze svůj život, či život svých blízkých nebo přátel v přirozeném boji o život, nikoliv co možná nejvíce život všech lidí, potažmo všech živých tvorů.

Dále je kapitalistické hospodářství založeno na předpokladu trvalého hospodářského růstu. Hospodářský růst založený pouze na osobním prospěchu jednotlivce či jemu blízké skupiny jednotlivců má však vždy svůj strop, kdy tito jednotlivci přestanou nakupovat spotřební zboží buď ze strachu z budoucnosti, nebo protože prostě mají naplněné své osobní hospodářské potřeby (citové potřeby jsou nevyčerpatelené) a nepotřebují již zvyšovat svou spotřebu.

Na tento další hospodářský růst však banky poskytují a poskytly již předem podnikatelům či státu půjčky, jestliže se pak tento hospodářský růst v minulosti v dějinách nekonal, banky začaly krachovat, přišla krize, zadlužení státu, velká inflace (tzn. znehodnocení peněz), krachy podniků, velká nezaměstnanost, všeobecná chudoba, příp. státní měnová reforma, příp. zbrojení, válečné štváčství a války (viz. černý pátek na newyorské burze, velká hospodářská krize ve 30. letech, nástup fašismu v Německu, Itálii, Japonsku apod. a vypuknutí 2. světové války).

Řešení těchto opakujících se potíží kapitalistického hospodářství vidím v zaměření obyvatel nejenom na osobní zisk ale na co možná největší záchranu a udržení života všech lidí a posléze všech živých tvorů, jejichž hospodářské potřeby jsou prakticky nevyčerpatelné, nemají svůj strop a lze tedy počítat s trvalým hospodářským růstem.

Vegetarian.cz: Jak by to fungovalo v reálném životě?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Z výše uvedeného pohledu je třeba vidět masnou daň jako prorůstové hospodářské opatření, jehož cílem je zabránit opakovaným krizím kapitalistického hospodářství, a to za podmínky, že výnos z masné daně bude použit v podobě státních dotací (tzn. příspěvků) zemědělcům a jiným podnikatelům postižených omezením živočišné výroby za účelem její přeměny na rostlinnou výrobu a prodej rostlinných výrobků.

Na trhu přebytečné rostlinné potraviny by vykupoval stát z prostředků získaných výběrem masné daně a zdarma či za zvýhodněnou cenu by je dodával do rozvojových zemí a vlastním obyvatelům (tzn. bezdomovcům), kteří trpí hladem. Stávající zemědělská výroba v rozvinutém západním světě by byla schopna zásobovat rostlinnými potravinami kromě vlastních obyvatel, a to i vlastních bezdomovců, celý hladovějící rozvojový svět, protože intenzivní "živočišná výroba" vyžaduje přibližně 25-krát víc půdy na výrobu jednotky jídla v porovnání s tím, když stejná jednotka jídla se získá z rostlinných zdrojů. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz. : odkaz ). Podle Organizace spojených národů, každý den umírá ve světě přibližně 60 tisíc lidí, většinou ženy a děti, v důsledku hladovění a s tím spojených nemocí. (Fr. John Dear, S.J. Cesta za Ježíšovým nenásilím, vegetarián.cz, viz. : odkaz )

Vegetarian.cz: Myslíte, že peníze z daně mohou vyvážit bolest a utrpení?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Díky masné dani by tak byla nejenom udržena stávající pracovní místa v západním světě, ale došlo by k trvalému nárůstu zaměstnanosti v těchto zemích a k jejich nepřetržitému hospodářskému růstu bez krizí a válek. Zároveň by člověk spotřebovávající maso a živočišné výrobky byl mravně ospravedlněn před vlastním svědomím a též společností, protože vybraná masná daň by sloužila k záchraně života hladovějících lidí. A zároveň by se lidé naučili vážit si a šetřit život jiných živých tvorů a přijali by tak i skutečnou právní odpovědnost vůči všem ostatním lidem a živým tvorům.

Vegetarian.cz: Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře, mohou se nějak aktivně podílet, pokud by Vás chtěli podpořit?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Pokud mi budou chtít napsat k masné daňi, mohout tak učinit na ak-gruza@seznam.cz

Čtenářům Vegetarian.cz a nám všem bych chtěl popřát k Vánocům a do nového roku, ať v roce 2010 žijeme ve světě, kde bude méně smrti a bolesti, než bylo ve světě v roce 2009.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor a k přání se připojujeme :-)


RED


                                              odkaz na film

                                               

copyleft 2012 pouze tento článek, resp. výše uvedené dílo je licencováno za podmínek, licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0

ISSN 1804-0853


Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.