receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Rozhovor:
Masná daň - změna názvu na porážkovou

Zajímá vás jak pokračuje příprava zákona, který bude na straně zvířat? Na toto téma exkluzivně pro vegetarian.cz hovoří:
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. v třetí části rozhovoru.


Vegetarian.cz: Rádi bychom se zeptali na pokračování vaší aktivity "tak zvané" masné daně?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Prvním mým krokem bylo předestření problematiky porážkové (masné) daně v rámci mé základní organizace Strany zelených Brno-střed. Při volbě vedení této základní organizace jsem zjišťoval rovněž postoj kandidátů k případnému zákonu o porážkové (masné) dani. Potěšující je, že většina úspěšných kandidátů v této volbě projekt porážkové (masné) daně přímo nebo nepřímo podpořila. A to jak vegetariáni, kterých je v naší základní organizaci byť nezanedbatelná, ale přeci jen menšina, tak i členové, kteří se stravují konvenčně.

Dalším mým krokem bylo představení projektu porážkové (masné) daně České společnosti pro vegetariánství a výživu (zastoupené p. J.Škvařilem). Při tom jsem narazil na problém, že není možné se bavit pouze o obecných principech vegetariánství, ale je potřeba zformulovat konkrétní návrh zákona, o němž by bylo možno diskutovat. Zároveň i někteří zastánci konzumace masa v naší organizaci Strany zelených se vyjádřili, že by podporovali tento návrh, pokud se jej podaří pro ně přijatelně zformulovat.

Potvrdil se tak můj původní záměr, že není možno spolupracovat na tomto návrhu zákona jen s vegetariány, kterých je v české společnosti menšina, ale je nutno obrátit se i na nevegetariány a brát zřetel i na stanovisko odpůrců vegetariánství, že úplný nedostatek masa může poškodit u některých jedinců jejich zdraví.

                              

Proto je podle mne třeba u porážkové (masné) daně postupovat obdobně jako v případě lékařství, tedy omezovat spotřebu potravin ze zabitých zvířat postupnými legislativními kroky s tím, že nepotvrdí-li se obavy odpůrců vegetariánství ze záporných dopadů na zdraví naší populace, pak je možné postupně zvyšovat sazby porážkové daně, a to až na takovou úroveň, která povede k úplnému vyloučení potravin ze zabitých zvířat ze stravy. Obdobně se postupuje při zkoušení nového léku v medicíně, kdy tento nový lék je nejdříve vyzkoušen na malé skupince dobrovolníků, poté jsou provedeny rozsáhlejší studie, nakonec je registrován jako nové léčivo pro nejširší populace, stále se však sledují jeho nepříznivé účinky na zdraví lidí. Vegetariánství já osobně považuji za takovýto lék na mravní, zdravotní a ekologické potíže naší společnosti (viz mé předchozí rozhovory k porážkové dani).

Proto jsem zformuloval na základě obdržených připomínek konkrétní návrh zákona a důvodovou zprávu k zákonu o porážkové daňi , který vychází z dánského zákona č. 616 z 30. června 1994 týkajícího se zdanění čokolády a cukrovinek aj. (tj. nezdravých potravin) ve znění pozdějších změn (viz zejména www.retsinformation.dk, jehož soudní překlad z dánštiny jsem měl k dispozici s tím, že jsem za zdanitelné zboží nepovažoval čokoládu aj., ale zboží ze zabitých zvířat. Dále jsem vyhotovil anglický překlad návrhu zákona o porážkové (masné) dani a úvodního rozhovoru k tomuto zákonu.

Vegetarian.cz: Proč jste upravil název a jaké vás k tomu vedly důvody?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: : Základní důvody jsou tři. Za první - zřejmě není možné vázat porážkovou (masnou) daň na každý prodej masa od jatek, velkoobchodníka, maloobchodníka až po konečného zákazníka jako v případě DPH, ale je třeba použít koncept spotřební daně. Povinnost odvést daň tak bude existovat pouze v případě prvého prodeje po porážce zvířete, proto porážková daň. Za druhé předmětem porážkové (masné) daně nebude pouze maso, ale veškeré zboží ze zabitých zvířat, s vyjímkou registrovaných léčiv při prodeji v lékárnách, proto také porážková daň. Zároveň jsem reagoval na možný vývoj současného vědeckého poznání, kdy se možná podaří vypěstovat maso uměle bez porážky a utrpení zvířat, kdy předmětem porážkové daně bude jen maso a ostatní zboží z poražených zvířat, nikoliv takovéto umělé maso.

Vegetarian.cz: Proč jste pro podporu daně zvolil formu petice a ostatní možnosti podpoření vašeho zákona jste vyloučil?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Uvědomuji si, že přesvědčit obyvatele o potřebě vydání se cestou porážkové daně je dlouhodobá záležitost, je to běh na dlouhou trať. A to jak v případě konzumentů masa, tak v případě vegetariánů, např. politiků-vegetariánů ve Straně zelených, kteří se musejí ohlížet na své voliče, z nichž většina se stravuje konvenčně. I mezi vegetariány - politiky Strany zelených převládá názor, že je třeba počkat s tímto projektem, až bude po parlamentních a komunálních volbách, a pak se uvidí. Problémem je, že mnou sestavený zákon o porážkové dani neznamená finanční ani jiné zvýhodnění žádné lobbistické skupiny, opravdu těžit z něj budou jen zvířata, jejichž zabíjení a utrpení se má postupně zamezit. Zvířata však nemají volební právo a nelze tak ve volbách počítat s jejich hlasy. Politici dnes u nás nejsou zvyklí prosazovat a obhajovat altruistické zákony, které přinášejí výhody až z dlouhodobého hlediska a které neznamenají pro jejich voliče z krátkodobého hlediska žádné hmotné výhody, spíše hmotné nevýhody. Proto jsem zvolil jako první krok formu petice, abych si ověřil, zda podstatná část lidí bude vůbec ochotna něco udělat pro zvířata, bez osobního prospěchu.

Vegetarian.cz: Jak je možné se k petici připojit a podpořit zavedení daně?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Petici k návrhu zákona o porážkové dani je možno podepsat vyplněním formuláře na mých internetových stránkách, popř. zasláním Vašich údajů na e-mail, poté bude Váš podpis připojen pod tuto petici na těchto mých internetových stránkách.

Vegetarian.cz: Co konkrétního mohou dále pro podporu daně čtenáři udělat?

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D: Uvítám připomínky a podněty v rámci diskusní skupiny na téma porážkové (masné) daně, na které jsem připraven odpovědět.

       

RED


                                              odkaz na film

                                               

copyleft 2012 pouze tento článek, resp. výše uvedené dílo je licencováno za podmínek, licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0

ISSN 1804-0853


Redakce neodpovídá za obsah článků i diskusí, které ne vždy odpovídají stanovisku redakce.