receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVegetarian.cz
Vegetarian.cz

zpětRozhovor vzdělávání a VH ČSVV 2006.

Před Valnou hromadou České společnosti pro výživu a vegetariánství, jsme položili pár otázek předsedkyni společnosti MgA. Jitce Skočkové.Vegetarian.cz: Chystá se Valné shromáždění České společnosti pro vegetariánství a výživu, jaký bude program a co se návštěvníci dozví?

Tento týden, v neděli 1. října odpoledne, proběhne Valné shromáždění ČSVV. Je to vlastně (zatím) jediný den v roce, kdy se mohou členové osobně setkat s vedením společnosti a zasáhnout do jejího dění. Bude se mluvit o výsledcích práce za minulý rok, o plánech do budoucna, proběhnou nezbytné organizační věci jako např. schvalování změn stanov a podobně. Aktivně se zapojit do činnosti společnosti se mohou členové i další příznivci samozřejmě během celého roku, ale na Valném shromáždění je ideální příležitost začít, Navrhnout vlastní nápady atd. …

Vegetarian.cz: Jakým způsobem se pracuje v ČSVV? Jak se mohou zájemci zapojit do činnosti?

Práce v ČSVV probíhá formou projektů. Každý, kdo má zájem se může připojit do již stávajícího projektu nebo přijít se svým vlastním nápadem a na něm potom pod záštitou ČSVV pracovat. Např. nejjednodušší způsob spolupráce je např. doplňování vegetariánství propagujících materiálů do vytipovaných míst ve městě, kde bydlíte. Do obchodů se zdravou výživou, vegetariánských jídelen, spřízněných lékařských ordinací a pod.

Vegetarian.cz: Na jakých projektech se v současnosti v ČSVV pracuje?

Mezi hlavní projekty momentálně patří Odborná skupina pro nutrici (OSpN), Odborná skupina pro gastronomii (OSpG), Právní skupina a Škola vegetariánství. Pod těmito názvy se skrývá mnoho různorodé práce. Např. jednou z akcí projektu Škola vegetariánství je setkávání rodičů s malými dětmi, kteří se chtějí blíže seznámit se zdravou vegetariánskou stravou. Jedno setkání se již uskutečnilo v červnu a pro další zájemce se chystá opakování, které proběhne 6. - 8. října ve Střílkách u Kroměříže. Připravuje se také kurz Základy vegetariánského způsobu stravování pro učitele základních škol.

A úplně nejbližší akcí je přednáška o vegetariánství, o kterou nás požádalo sdružení Nesehnutí. Proběhne v Brně 4. října, v rámci dalších aktivit Nesehnutí, u příležitosti světového dne vegetariánství a přednášet bude pan Jaroslav Škvařil, člen Odborné skupiny pro nutrici.

Vegetarian.cz: Vzdělávání se tedy nyní stalo hlavním cílem ČSVV?

Dalo by se říci, že ano. Stát se vegetariánem, vyloučit ze svého jídelníčku maso, ještě nezaručí, že zůstaneme zdraví a také díky vlastní neznalosti a tlaku okolí můžeme po čase začít pochybovat o správnosti svého rozhodnutí. ČSVV proto klade velký důraz na propagaci zdravotní stránky vegetariánství. Náš cíl pěkně vyjadřuje Hippokratova zásada: ,,Nechť tvá strava je tvým lékem!" Snažíme se za pomoci současných vědeckých poznatků získávat informace o zdravotní, ekologické, ekonomické i etické prospěšnosti vegetariánství a na základě těchto informací pomáhat vegetariánům a lidem, kterým je vegetariánství blízké.

Pokoušíme se o prospěšnosti vegetariánství informovat laickou i odbornou veřejnost formou spolupráce na společných projektech, například i s pomocí vašeho webu.

Vegetarian.cz: Jaký je přínos Odborné skupiny pro gastronomii ?

Pro stovky nevegetariánů bylo za její podpory připraveno několik desítek prestižních vegetariánských rautů. V současnosti je k dispozici cca 200 norem vegetariánských pokrmů a příklady jídelníčků z těchto pokrmů. Metodicky se např. podílíme ve spolupráci s vaší redakcí na pilotním Projektu Druhý chod laktovegetariánsky .

Vegetarian.cz: A poslední otázka, (již tradiční), co by jste chtěla vzkázat našim čtenářům?

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří naši činnost podporují a samozřejmě vítám všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit do práce ČSVV. V případě zájmu se můžete přijít podívat na naše Valné shromáždění, jste srdečně zváni. Bližší informace najdete na stránkách ČSVV a Vegetarian.cz.