receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVEGETARIAN.CZ :
VEGETARIAN.CZ :zpět na rozhovory

O vegetariánství, školkách a zelené vlaštovce.

Politika. Volby. Běhá Vám mráz po zádech? Toto téma by jste na Vegetariánu, (mimo humor :-) hledali marně. Jenže, když si jedna ze stran dá podporu vegetariánství do programu, Vegetarian.cz chce pro Vás čtenáře vědět více ..., na rozhovoru na toto téma jsme se domluvili s Ing. Davidem Bartůškem, předsedou brněnské organizace Strany zelených, člena výboru ČSVV, autora projektu: vegetariánského kulturního klubu - NA CESTĚ, absolventa učitelství na waldorfské škole, tatínka 2,5 letého Mikuláše, na kterého školka teprve čeká. Vegetariánem je 7 let.


Vegetarian.cz: Členy Strany zelených jsou také vegetariáni, zasadíte se o rovná práva stravovacích menšin, jak na to půjdete?

Ing. David Bartůšek: Především chceme zasáhnout do právních předpisů tak, aby nevytvářely překážky pro stravování jednotlivců s vyloučením některých potravin, které většina společnosti konzumuje. Chceme, aby bylo zajištěno právo na dostupnost potravy podle víry a svědomí ve školství, věznicích, armádě, zdravotnictví aj.

Rovná práva stravovacích menšin chceme zajistit, protože dosud dochází k diskriminaci, znevýhodňování a dokonce i šikaně jejich příslušníků, ačkoli svobodná volba způsobu stravování je jednou z různých svobod myšlení a svědomí, kterou garantuje Listina základních práv a svobod.

Kladení překážek či přímo šikana rodičů dětí stravujících se menšinovým způsobem nepřípustně zasahují i do zákonné povinnosti rodičů zajišťovat své děti podle jejich nejlepšího přesvědčení. Být příslušníkem stravovací menšiny dosud přináší znevýhodnění - spoustu práce, času, výdajů a starostí navíc.

Vegetarian.cz: Chcete omezit utrpení hospodářských zvířat a podpořit ekologické zemědělství?

Ing. David Bartůšek: Ano. Chceme zavedení přísnějších norem pro chov hospodářských zvířat a výrazné zlepšení jejich životních podmínek. Chceme, aby státní dotační politika výši dotací odměřovala podle způsobu zacházení s chovanými zvířaty. Takto zvýšené ceny masa budou lépe odrážet jeho skutečnou hodnotu a povedou ke snížení jeho spotřeby a tím i k ozdravění stravovacích návyků velké části společnosti.

Ačkoli většina potravin určitě splňuje základní kvalitativní a hygienické požadavky, jejich ekologická kvalita je často diskutabilní. Zemědělci dnes požívají běžně stovky různých chemikálií. Potřebná kontrola obsahu jejich reziduí v potravinách není z ekonomických důvodů možná. Problematická je i chuťová kvalita.

Rajčata ze supermarketu oproti těm z ekologicky vedené zahrady chutnají "nijak". Strana zelených bude usilovat o výrazné zvýšení objemu spotřeby biopotravin, jako běžného standardu zdravého životního stylu pro každého. Jak? Například zavedením biopotravin do školních jídelen. Je pro nás nepřijatelné, aby děti jedly nekvalitní, často chemicky konzervované, konvenční potraviny.

Vegetarian.cz: SZ podporuje vegetariánství?

Ing. David Bartůšek: Ano. Rozhodnutí stát se vegetariánem je samozřejmě individuální a naše strana je nechce nikomu vnucovat. Uvítáme však rozhodnutí každého jednotlivce i jen snížit spotřebu masa na úroveň bezpečnou pro jeho zdraví.

A správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i v léčbě různých onemocnění. Dnešní úroveň příjmu masa jednoznačně souvisí s nárůstem degenerativních chorob - srdečně-cévních, rakoviny, cukrovky, ledvinových chorob aj.

Většina "Zelených" nejsou vegetariáni, podobně jako většina společnosti. Vegetariánství se věnujeme proto, že podporujeme zrovnoprávňování znevýhodňovaných menšin, ale i proto, že ve prospěch vegetariánství hovoří i četné etické, ekologické, ekonomické a zdravotní argumenty.

Vegetarian.cz: Spolupracuje nějak SZ s vegetariánskými občanskými sdruženími?

Ing. David Bartůšek: A to hned v několika úrovních. Základní je pro nás spolupráce s občanskými sdruženími na programových prohlášeních, dokumentech a pokud se dostaneme do parlamentu tak i v návrzích úpravy legislativy. Konkrétním příkladem je např. Česká společnost pro výživu a vegetariánství, kde kromě programové spolupráce jsme této neziskovce nabídli i místa na kandidátkách Strany zelených do PS ČR.

          

Můžeme tímto způsobem zviditelnit zástupce těchto sdružení, jejich činnost a zvláště by bylo dobré kdybychom jim na komunální úrovni mohli pomoci k zastupitelskému mandátu na radnici. Tam se totiž rozhoduje, zda mateřská školka s vegetariánskou stravou bude zřízena, či nikoliv. Samozřejmě to neznamená, že se hned musí stát členy SZ. Sdružení tohoto typu jsou pokladnicí námětů a zásobárnou odborníků moudrých politických stran, které chtějí mít kvalitní programovou náplň.

Vegetarian.cz: Je něco, co se vám v poslední době líbilo na Vegetarian.cz?

Ing. David Bartůšek: Moc mě nadchl rozhovor z prezidentem Slovinské republiky Dr. Janezem Drnovšekem - to je báječná věc, když se propagace vegetariánství podaří na takové úrovni. Je to opravdu krásná politická práce, která jde k veřejnosti podložená vlastním příkladem, což je také můj ideál politiky. Doufám, že členové Strany zelených budou moci již velmi brzy, tímto způsobem přispět k popularizaci vegetariánství.

Vegetarian.cz: Pokud chcete, můžete vzkázat něco našim čtenářům!

Ing. David Bartůšek: Chtěl bych je určitě pozvat k letošním volbám 2.-3.6.2006. A případně je pozvat i do Strany zelených. Žijeme ve velmi krásné svobodné době. To však automaticky nezaručuje, že bude toto období harmonické a dobré. O co větší je svoboda, o to větší je nutnost pečovat o směr, kterým se naše společnost ubírá.

To lze velmi efektivně v politice a ta bude dobrá teprve tehdy, až do ní vstoupí lidé s ideály. Účastí ve volbách směr vývoje naší společnosti schvalujeme. Aktivní činností v politice ho můžeme dokonce spoluurčovat. Takže se loučím s přáním : více vegetariánů ve Straně zelených i v jiných politických stranách.


Vegetarian.cz : Děkujeme za rozhovor. A zelená vlaštovka?, tak ta doletí  tak daleko, jak 2 a 3.6 2006 voliči zafoukají :-)

L.V.