receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVegetarian.cz
Vegetarian.cz

zpětMgr. Ondřej Liška
- Tiskovka - Světový den vegetariánství 2009

Vážení přítomní,

velice rád jsem přijal pozvání na tuto sympatickou tiskovou konferenci České společnosti pro výživu a vegetariánství a to nejen proto, že fandím životnímu stylu, který toto sdružení propaguje z důvodu mého příbuzného vnímání hodnot jak v oblasti ekologie, tak ze společenského hlediska. Za nejvýznamější považuji výstupy jejich činnosti v oblasti prevence zdraví nebo podpory zdravého životního stylu a proto jsem s nimi navázal i odbornou spolupráci za mého působení na MŠMT.

                      

„Je velká škoda, že aktivity směřující ke zlepšování zejména školního stravování, které plně podporuji se vracejí z úrovně státní správy do pozice občanských aktitvit, které nemají samy o sobě sílu prosadit potřebné změny. Ještě jako ministr školství jsem rozběhl klíčovou meziresortní spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem zemědělství a založil pracovní skupinu, která navrhovala konkrétní kroky v renovaci Vyhlášky o školním stravování 107/2005, zejména v oblasti lakto-ovo-vegetariánského spotřebního koše. Pokud by její práce nebyla přerušena, již dnes mohli být spokojeni i vegetariáni.

Je zřejmé i pro laiky, že když spotřební koš ve výčtu sledovaných skupin potravin vůbec neobsahuje nutričně cenné obiloviny a naopak např. brambory předepisuje tři krát týdně, tak je opravdu zastaralý a nutí školní jídelny složitě manévrovat v plnění spotřebního koše při snaze o realizaci „moderní lehké stravy“ a je třeba jej změnit. O umožnění zcela zbytečně vysokého příjmu živočišných potravin strávníky našich školních stravovacích zařízení (díky této Vyhlášce) bylo již v médiích napsáno mnoho a tuto skutečnost potvrdili i členové pracovní skupiny z Ministerstva zdravotnictví.“
Kromě renovace Vyhlášky 107/2005 a podpory školního stravování řešené ve spolupráci s metodiky školního stravování, jsem připravoval řadu dalších podpůrných aktivit v oblasti zdravého životního stylu pro školy. S exministrem zemědělství Petrem Gandalovičem jsme na svých rezortech připravili finanční podporu z Evropských fondů, která měla realizovat zavádění biopotravin do škol. Cílem bylo nejen zkvalitnit suroviny ve stravování žáků, ale i osvětově působit na mladou generaci a vysvětlit přínosy šetrné produkce potravin pro ochranu krajiny, trvale udržitelné hospodářství a přinést do teoretické výuky ekologie praxi a konkrétní téma na kterém lze výuku realizovat.

Bohužel tato aktivita funguje již pouze na Ministerstvu zemědělství a MŠMT již pečlivě připravenou výzvu na podávání projektů s cílem podpořit zavádění biopotravin do škol, po mém odchodu zatím nevyhlásilo. Toto vidím jako nesmírnou chybu, protože tím velmi oslabuje efekt aktivit Ministerstva zemědělství.

Další aktivitou, kterou jsem v této oblasti připravil je tzv. „národní projekt“ Rozvoje komunitních škol, který má za cíl, podpořit v odpoledních hodinách na základních školách zájmové vzdělávací a osvětové aktivity. V zahraničí jsou obdobné projekty již rozběhnuté a jedním z hlavních témat prosazovaných koordinátory těchto aktivit je téma rozvoje zdravého životního stylu a prevence zdraví přímo ve školách. Projekt propojuje aktivity rodičů, pedagogů a žáků na škole a podporuje nastavování zdravého prostředí na školách. Proto doufám, že se těmto aktivtám bude MŠMT stále věnovat a podporovat je, protože jsou podle mě zásadní tématem dneška ve výchovné a vzdělávací činnosti zejména na základních školách.

Strana zelených bude tyto aktivity podporovat určitě. Řadu výše zmíněných aktivit najdete i v našem volebním programu – v kapitolách Zastavit globální klimatické změny, Zdravý životní styl, Posílení zdravotní prevence, Svoboda přesvědčení i na talíři, nepřímo však i bodů: Svoboda od ropy, Zemědělství může topit a svítit. Přeji úsilí Vašeho sdružení mnoho úspěchů a těším se na budoucí spolupráci.

ED

reklama: www.billboard.cz