Diskuzní fórum |

Petice k nápravě
 

 

ŽÁDOST O NÁPRAVU ZNEMOŽŇOVÁNÍ PÉČE O ZDRAVÍ
VLASTNÍCH DĚTÍ V OBLASTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Sledování alternativního stravování v Mateřské škole, Brno, Božetěchova 15, prováděné Městskou hygienickou stanicí v Brně (dále jen MHS) je již několik let hodnoceno jako neuspokojivé v porovnání s doporučenými dávkami živin a doporučeným množstvím potravin. Tato doporučeni jsou stanovená vyhláškou MŠMT ČR z 22.1.1993 o školním stravování ve sbírce zákonů č. 48/93.

Pracovníkům MHS bylo vědeckými poznatky a praktickými zkušenostmi doloženo, že jsou tyto doporučené dávky a spotřební koš nevhodné a prakticky nerealizovatelné pro alternativní stravování.

Vědecky zdůvodněná kritika byla odmítnuta pro nepříslušnost MHS ke změně vyhlášky MŠMT ČR a bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání závazného pokynu hygienika podle ustanovení 18 zák. č.71/1967 Sb., ve smyslu zák. č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zákonem je takto rodičům znemožňována péče o zdraví vlastních dětí v oblasti školního stravování.

My níže podepsaní občané žádáme o urychlenou nápravu této paradoxní situace v ČR, která znemožňuje alternativně stravovat děti ve školních zařízeních. Žádáme především o stanovení reálných doporučených dávek živin a spotřebního koše pro tento typ stravování dle současných vědeckých poznatků.

(Prázdná tabulka na vytištění zde.)


 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one