Diskuzní fórum |


 

Hodnocení stravování v WMŠ Brno, Božetěchova 15
Sledování alternativního stravování v Mateřské škole, Brno, Božetěchova 15, prováděné Městskou hygienickou stanicí v Brně (dále jen MHS) je již několik let hodnoceno jako neuspokojivé v porovnání s doporučenými dávkami živin a doporučenýmBudova školky v Božetěchově ulice množstvím potravin. Tato doporučeni jsou stanovená vyhláškou MŠMT ČR z 22.1.1993 o školním stravování ve sbírce zákonů č. 48/93. Pracovníkům MHS bylo vědeckými poznatky a praktickými zkušenostmi doloženo, že jsou tyto doporučené dávky a spotřební koš nevhodné a prakticky nerealizovatelné pro alternativní stravování. Vědecky zdůvodněná kritika byla odmítnuta pro nepříslušnost MHS ke změně vyhlášky MŠMT ČR a bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání závazného pokynu hygienika podle ustanovení 18 zák. č.71/1967 Sb., ve smyslu zák. č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zákonem je takto rodičům znemožňována péče o zdraví vlastních dětí v oblasti školního stravování.
Trochu historie

1.

Založení MŠ na principech Waldorfské pedagogiky 1991/92 (dále jen WMŠ)

2.

Zavední preventivní stravy v WMŠ 10/1992

3.

Vydání vyhlášky MŠMT ČR z 22.1.1993 o školním stravování, která deklaruje tzv. spotřební koš pro laktoovovegetariánskou výživu

4. První monitorování KHS za duben až červen 1993
5. Druhé monitorování MHS za duben 1994
6. Vyjádření RNDr. Ing. Pavla Stratila k hodnocení KHS/93 z 24.2.1995
7. Vyjádření prom. mat. Tomáše Husáka k hodnocení KHS/93 z 15.5.1995
8. Třetí monitorování MHS za březen 1997
9. Vyjádření Doc. MUDr. Zuzany Brázdové, CSc k monitorování MHS/97 z 8.9.97
Dr.Z.Brázdová se přiklání k hodnocení MHS a uvádí závěrem: Znění vyhlášky o školním stravování je závazné pro všechny typy MŠ, proto je nezbytně nutné upravit stravovací režim tak, aby odpovídal požadavkům vyjmenovaným v této vyhlášce.
10. Čtvrté monitorování za květen 1998
Dopisem ze dne 9.10.1998 hodnotí nutriční úroveň za zcela neuspokojivou a oznamuje ředitelce WMŠ paní Janě Trtílkové, že tento dopis je prvním úkonem, kterým se zahajuje správní řízení ve věci vydání závazného pokynu hygienika podle ustanovení 18 zák.č.71/1967 Sb., o správním řízení před uložením opatření k ochraně zdraví ve smyslu zák. č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
11. Odpověď paní ředitelky z 25.10.1998
Žádá KHS o pomoc v odstranění zjištěných nedostatků. Zajistí svolání schůzky rodičů dětí, zástupců MŠ, školní kuchyně, Školského úřadu, Úřadu městské části Brno Královo Pole, odborníků v oblasti výživy a alternativního stravování.
12. Žádost paní ředitelky o spolupráci J. Škvařila z 2.11.1998
Poukazuje na praktickou nereálnost „spotřebního koše" dle vyhlášky MŠMT ČR z 22.1.1993. Žádá o pomoc při uspořádání setkání odborníků, rodičů a zpracování podkladů pro žádost o povolení výjimky popř. změnu norem pro alternativní stravování.
13. Hodnocení potřeby živin u dětí
14. Anketa zaměřená na příjem energie ve stravě podávané v MŠ
15. Jednání na MHS Brno
Vědecky zdůvodněná kritika byla odmítnuta pro nepříslušnost MHS ke změně vyhlášky MŠMT ČR.

Chyby v stanovení doporučených dávek živin pro alternativní stravování
1. Nereálný požadavek na příjem energie u alternativní stravy
Doporučený příjem energie (dle SZ č. 48/93) 7200 kJ je maximální s rezervou. Doporučený příjem energie dle SZ č. 48/93 je z hlediska současných vědeckých poznatků nesprávný a rizikový(vizDěti v mateřské školce na Božetěchově ulici Výživa dětí Stratil). Vzhledem k energetické hodnotě je objem alternativní stravy dvakrát až čtyřikrát větší než u stravy konvenční. Z tohoto důvodu je doporučený příjem energie dle SZ č. 48/93 pro alternativní stravu v praxi nerealizovatelný. Pro hodnocení dostatečnosti energetického příjmu je v případě alternativní výživy třeba zvolit jinou metodiku hodnocení(viz Hodnocení Husák). Dokladem, že příjem energie je v MŠ Božetěchova dostatečný je výsledek provedené ankety v této MŠ.


2. Chybná metodika výpočtu vzhledem ke sníženému příjmu energie
Doporučené množství minerálních látek a vitamínu je stanoveno vzhledem k celkovému příjmu energie. Pokud je celkový příjem energie nižší je nutno upravit i doporučení minerálních látek a vitamínu vzhledem ke sníženému příjmu energie. (viz příloha 2 - prom. mat. Tomáš Husák: Hodnocení stravování v mateřské škole Brno, Božetěchova 15).
3. Z důvodu jiného příjmu energie než je obvyklý u konvenční stravy je nutno vycházet z potřeb živin minimálních až optimálních a ne maximálních až maximálních s rezervou (viz příloha 1 - Přehled stravování v WMŠ Brno, Božetěchova 15, výživa dětí).
Nereálné stanovení spotřebního koše, který je součástí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/93 z 22.1.1993 o školním stravování
a) Spotřební koš neobsahuje obiloviny, které ve stravování v WMŠ tvoří 50% příjmu bílkovin.
b) Rostlinné potraviny s vyšším obsahem bílkovin jsou zastoupeny pouze luštěninami. Spotřební koš neobsahuje bílkovinné koncentráty jako je tofu, tempech, Klaso, Robi, seitan.
c) Absence obilovin a bílkovinných koncentrátů rostlinného původu je nahrazena nepřiměřeným množstvím mléka, mléčných výrobků a vajec.
d) Sestavení jídelníčku dle spotřebního koše uvedeného v SZ č. 48/93 je prakticky nerealizovatelné. Jeho teoretická podoba je v rozporu s v praxi uplatňovanými zásadami alternativního stravování.
Přílohy
1. Přehled stravování v WMŠ Brno, Božetěchova 15 (Tabulka pro Excel 97)
2. Hodnocení potřeby živin u dětí
V Brně dne 4. února 1999 Jaroslav Škvařil


 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one