Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEM ENERGIE VE STRAVĚ PODÁVANÉ V MŠ

Doporučený příjem energie dle SZ č. 48/93 pro alternativní stravu v praxi nerealizovatelný.

Pro hodnocení dostatečnosti energetického příjmu je v případě alternativní výživy třeba zvolit jinou metodiku hodnocení (viz Hodnocení Husák). Dokladem, že příjem energie je v MŠ Božetěchova dostatečný je výsledek provedené ankety v této MŠ.

Cílem ankety bylo zjistit odpovědi rodičů na níže uvedené otázky:

  1. Má Vaše dítě po příchodu z WMŠ zvýšenou potřebu příjmu stravy oproti dnům kdy WMŠ nenavštěvuje?
  2. Stěžovalo si někdy Vaše dítě, že mělo po jídle podávaném v WMŠ ještě hlad? Součástí ankety byla i odpověď pracovníků WMŠ na otázky
  3. mají děti možnost přidání jídla v WMŠ?
  4. pokud děti mají možnost přidávat si jídlo v MŠ, tak v jakém procentu k tomuto dochází?
  5. kolik dětí stravujících se v WMŠ trpí podváhou, kolik nadváhou a kolik dětí má tělesnou hmotnost v normě.
Z výsledků ankety vyplynulo, že 80% dětí nemá po příchodu z WMŠ zvýšenou potřebu příjmu stravy oproti dnům kdy WMŠ nenavštěvuje a že děti si nestěžovaly na pocit hladu po jídle podávaném v MŠ. Ředitelka MŠ Jana Trtílková uvedla, že děti mají možnost přidání jídla a že tuto možnost využívá přibližně 40% dětí. Žádné z dětí stravujících se v MŠ netrpí podváhou, pouze jedno nadváhou.

Anketu a její vyhodnocení provedli pracovnice MŠ Božetěchova 15. 
 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one