Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

Magistrát města Brna
Hygienik města Brna
602 00 Brno, Jeřábkova 4


Mateřská škola
K rukám pí. Ředitelky
Brno, Božetěchova 15 

V Brně dne 25. 6. 1997
Vyřizuje: Makovská
Zn.: 4322/231.3/97-I/4

Věc: MS Božetěchova 15 – stravovací režim.

V rámci sledování doporučených výživových dávek u dětí předškolního věku bylo provedeno i cílené vyhodnocení stravovacího režimu dětí mateřské školy na ul. Božetěchova č. 15. Hodnocení bylo provedeno samostatně pro skupinu dětí s laktovegetariánským způsobem stravování a samostatně pro skupinu dětí s tzv. masitou stravou.

Pro Vaši informaci uvádím, že doporučené výživové dávky jsou sestaveny tak, aby hradily potřebu základních živin, vybraných esenciálních minerálních látek a vitamínů a jsou specifikovány pro jednotlivé věkové skupiny.

Pro výpočty bylo použito programu PROGANA, podkladem k hodnocení byly údaje vedoucí stravovacího zařízení – spotřeba všech druhů potravin za měsíc březen 1997 u dětí s masitou stravou a u dětí s laktovegetariánskou stravou. Hodnoceny byly výživové faktory na l dítě/den jak v absolutní hodnotě, tak i v procentech plnění doporučených dávek. Srovnání pak bylo provedeno s hodnotami uváděnými ve Vyhlášce o školním stravování č. 48/1993 Sb.

Z hodnocení tzv. masité stravy vyplývá, že vyhovující jsou hodnoty vitamínů A, Bl, B6, C a hrubé vlákniny, dále pak cholesterolu a soli. Nízké jsou však hodnoty železa, vitamínu E a B2. Velmi závažným nedostatkem je však nízký příjem vápníku a kyseliny linolové. Pokud se týká energetické hodnoty, je ze zdravotního hlediska nepřijatelný nízký celkový energetický příjem pro daný věk dětí, nepoměr bílkovin živočišného a rostlinného původu, velmi nízký příjem tuků celkem a nerovnováha poměru tuků živočišného a rostlinného původu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požadujeme zajistit u dětí s tzv. masitou stravou následující opatření:

  1. Zvýšit energeticky příjem, zajistit odpovídající poměr tuků rostlinného a živočišného původu 1:1.
  2. Zvýšit hodnotu vápníku (mléko, mléčné výrobky).
  3. Zvýšit hodnotu vitaminu E (zejména listová zelenina, tuky obohacené vitaminem E, vejce).
  4. Zvýšit podíl vitaminu B2 (zvýšení podílu mléka a mléčných výrobků).
  5. Zvýšit hodnotu Fe (vnitřnosti, červené maso, luštěniny, listová zelenina, vaječné žloutky, ovesné vločky).
Při plnění uvedených opatření by mělo dojít k celkovému zvýšení energetické hodnoty podávané stravy, vyrovnání bílkovin rostlinného a živočišného původu a rovněž ke zvýšení hodnoty kyseliny linolové.

Při hodnocení laktovegetariánské stravy bylo zjištěno:

Vyhovující jsou hodnoty vitamínů A, B1, C a E, hrubé vlákniny, kyseliny linolové, cholesterolu a soli (hodnoty vitaminů jsou i překročeny oproti doporučeným výživovým dávkám). Jako uspokojivý je možné považovat i celkový energetický příjem pro daný věk dětí, celkovou spotřebu tuků (převažuje poměr tuků rostlinného původu) a sacharidů. Nízké jsou však hodnoty železa a vitaminu B2. Velmi závažným nedostatkem je opět nízký příjem vápníku a dosažená hodnota bílkovin.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné u dětí s laktovegetariánskou stravou zajistit:

  1. Zvýšit hodnotu vápníku (mléko, mléčné výrobky).
  2. Zvýšit hodnotu železa (vaječné žloutky, listová zelenina, ovesné vločky).
  3. Zvýšit podíl vitaminu B2 (mléko, mléčné výrobky).
  4. Zajistit odpovídající poměr rostlinných a živočišných tuků a zvýšení celkové hodnoty bílkovin.
Nutriční úroveň v hodnocené MŠ není uspokojivá a považujeme za nezbytné provést nápravu zjištěných nedostatků a dodržovat při stravování dětí předškolního věku doporučené dávky základních živin, vitamínů a minerálních látek tak, jak jsou uváděny ve Vyhlášce č. 48/1993 Sb. Účinnost opatření bude ověřena opakovaným sledováním za měsíc září 1997.
Hygienik města Brna:
MUDr. Jarmila Veselá
Na vědomí:
1. ŠÚ Brno, Křížová 22
2. ÚMČ Brno – Královo Pole
3. vedoucí stravovacího provozu MŠ

Příloha: Programové zpracování – zasláno vedoucí ŠJ
  

Hygienik města Brna
Jeřábkova 4
602 00 BRNO
 
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one