Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

ZAVEDENÍ OCHRANNÉ STRAVY V MŠ BOŽETĚCHOVA 15, BRNO

Brněnská mateřská škola na Božetěchové ulici zavedla v říjnu 1992 tzv. preventivní ochrannou stravu pod patronací fy. Nutrikomplex manželů Škvařilových.

1. KROKY PŘI ZAVÁDĚNÍ OCHRANNÉ STRAVY

 1. Smlouva s odborným garantem-patronem
 2. Projednat reálnost jednotlivých variant alternativního stravování s vedením školní kuchyně
 3. Uspořádat schůzku rodičů dětí MŠ (s odborným garantem a vedoucí stravování, vedením MŠ) s tímto programem:
  • Seznámení s možnými alternativami stravování (čistě vegetariánská, smíšená pro skupinu, která si takové stravování dětí přeje
  • K zvolené variantě získat většinový souhlas rodičů z celkového počtu stravovaných dětí (tento úkon může mít více fází. Na schůzku nepřijdou všichni rodiče. Formu alternativního stravování schválí přítomní rodiče. Ostatní rodiče se vyjádří podpisem na formuláři vyvěšením na nástěnce)
  • Vyjádření podpory vedení školní kuchyně k projektu
 4. Uspořádat schůzku zástupců vedení MŠ, odborný garant, Městské hygienické stanice (Okresní hygienické stanice), Školského úřadu, Úřadu místní části (zřizovatelem) s tímto programem:
  • Seznámení přítomných s požadavkem rodičů. Předložení podpisové listiny s většinovým souhlasem rodičů se zvolenou alternativou stravování
  • Předložení odborných podkladů
  • Předložení projektu zabezpečení zavedení alternativní stravy, včetně požadavků na případné technické vybavení, úpravu počtu pracovních úvazků, atd.
 5. Vyškolení personálu kuchyně
2. ODBORNÉ PODKLADY
 1. Deklarace preventivní ochranné stravy
 2. Stanovisko Americké dietetické asociace k vegetariánským dietám
 3. V dnešní době jsou to dokumenty uvedené v Hodnocení stravování v MŠ
  • vyjádření PROM. MAT. Tomáše Husáka k hodnocení Khs/93 z 15.5.1995
  • anketa zaměřená na dostatečnost energetického příjmu ve stravě podávané v MŠ
  • Chyby v stanovení doporučených dávek živin pro alternativní stravování
  • Nereálné stanovení spotřebního koše, který je součástí Vyhlášky mšmt čr č.48/93 z 22.1.1993 o školním stravování
3. KULINÁŘSKÉ PODKLADY
 1. Kulinářské Desatero pro alternativní výživu
 2. NORMY - Měsíční jídelníček bez masa pro MŠ
Zpracoval: Jaroslav Škvařil
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one