Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

 

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Rozeslána dne 22. ledna 1993


48. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování

1. Výživové normy podle skupin strávníků
 
Skupina
strávníků
Energie
kJ

g
Br
g
Bcelk.
g
T
g
Sach.
g
Ca
mg
Fe
mg
Vit. A
ret.ekv.
µg
Vit. B1
mg
Vit. B2
mg
C
mg
TAB. 1.1.
3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina 4400 24 15 39 37 140 600 7 400 0,5 0,8 24
7-11 r. oběd 3200 15 13 28 24 110 230 6 260 0,4 0,4 22
12-15 r. oběd 3700 24 14 38 30 120 240 7 270 0.4 0.5 25
15-18 r. ob2d 3800 19 15 34 30 130 260 7 300 0.5 0.5 27
TAB 1.2. - celodenní stravování
3-6 r. 7200 42 24 66 60 230 930 11 640 0,8 1,2 42
7-11 r. 9000 45 35 80 69 310 780 15 700 1,0 1,2 52
12-15 r. 9800 50 37 87 74 340 900 16 750 1,1 1,4 62
15-18 r. 10600 47 44 91 80 370 820 17 530 1,3 1,4 64
TAB 1.3. - sportovní školy - celodenní stravování - sk. strávníků podle tréninkové zátěže a věku 1)
I. 12-14 r. chlapci
12-14 r. dívky
11500
10500
50
45
40
35
90
80
80
70
420
390
1200
1200
16
18
900
900
1,6
1,5
2,0
1,9
85
85
15-18 r. chlapci
15-18 r. dívky
12900
10900
58
47
47
38
105
85
95
75
450
400
1200
1200
18
20
1000
1000
1,7
1,6
2,2
2,0
110
100
II. 12-14 r. chlapci
12-14 r. dívky
13100
12100
53
47
42
38
95
85
85
75
490
470
1200
1200
18
20
950
950
1,7
1,5
2,2
2,0
90
90
15-18 r. chlapci
15-18 r. dívky
14700
12700
61
50
49
40
110
90
95
75
550
500
1200
1200
18
20
1100
1100
1,9
1,6
2,6
2,2
110
100
III. 12-14 r. chlapci
12-14 r. dívky
13700
12700
52
47
53
48
105
95
88
80
510
480
1200
1200
18
20
1000
1000
1,8
1,6
2,5
2,2
100
100
15-18 r. chlapci
15-18 r. dívky
15400
13400
57
47
58
48
115
95
95
80
590
520
1250
1250
18
20
1200
1200
2,0
1,7
2,8
2,3
110
100
IV. 12-14 r. chlapci
12-14 r. dívky
14200
13200
66
60
44
40
110
100
88
80
540
510
1250
1200
18
20
1100
1100
1,9
1,7
2,5
2,2
110
100
15-18 r. chlapci
15-18 r. dívky
1600
1400
75
63
50
42
125
105
100
80
600
550
1300
1250
18
20
1300
1300
2,1
1,9
2,8
2,3
120
110
V. 12-14 r. chlapci
12-14 r. dívky
9000
8000
50
45
40
35
90
80
70
65
285
145
1200
1200
16
18
900
900
1,2
1,1
1,7
1,6
85
85
15-18 r. chlapci
15-18 r. dívky
10000
8500
53
47
42
38
95
85
80
70
320
157
1200
1200
18
20
900
900
1,5
1,1
2,0
1,5
100
100
1):
I. - trénink bez výrazného zastoupení vytrvalostní nebo silové složky, při středním objemu pohybové složky, s menší energetickou náročností
II. - trénink bez výrazného zastoupení vytrvalostní nebo silové složky, avšak při velkém objemu pohybové složky
III. - trénink velkého objemu a převážně vytrvalostního typu
IV. - trénink s velkým objemem, déletrvajícím zatížením a větším uplatněním síly
V. - (nízkoenergetická) - trénink při potřebě snížit tělesnou hmotnost

2. Průměrná spotřeba vybraných druhů potravin ve školních jídelnách na strávníka a den v gramech (tzn. spotřební koš, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno")
 
Skupina
strávníků
Druh a množství potravin v g na strávníka a den
Maso Ryby Mléko
tekuté
Mléčné
výr.
Tuky
volné
Cukr
volný
Zelenina
celkem
Ovoce
celkem
Brambory Luštěniny
TAB. 2.1.
3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina 55 10 300 31 17 20 110 110 90 10
7-10 r. oběd 64 10 55 19 12 13 85 65 140 10
11-14 r. oběd 70 10 70 17 15 16 90 80 160 10
15-18 r. oběd 75 10 100 9 17 16 100 90 170 10
TAB. 2.2. - celodenní stravování
3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15
7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30
11-15 r. 159 30 300 85 36 65 215 210 350 30
16-18 r. 163 20 300 85 35 50 250 240 300 20
TAB. 2.3. - průměrná spotřeba vybraných druhů potravin ve školních jídelnách na strávníka a den v gramech pro laktoovovegetariánskou výživu (tzn. spotřební koš, uvedeno v hodnotách jak nakoupeno")
Vejce Mléko
tekuté
Mléčné
výr.
Tuky
volné
Cukr
volný
Zelenina
celkem
Ovoce
celkem
Brambory Luštěniny
3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina 15 350 75 12 20 130 115 90 20
7-10 r. oběd 15 250 45 12 12 92 70 140 15
11-14 r. oběd 15 250 45 12 15 104 80 160 15
15-18 r. oběd 15 250 45 12 13 114 90 160 15
15-18 r. domovy mládeže 25 400 210 35 40 370 290 250 30
2.4. - Průměrná spotřeba potravin je propočítána ze základního sortimentu potravin tak, aby bylo zajištěno dosažení příslušných výživových norem. Je uvedena v hodnotách „jak nakoupeno" a je do ní proto zahrnut i přirozený odpad čištěním a dalším zpracováním.
2.5. - Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí ± 10 % s výjimkou tuků, kde množství volných tuků představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí zhruba 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
2.6. - Uvedené množství zeleniny, ovoce a luštěnin je dolní hranicí spotřeby, kterou je žádoucí zvýšit. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mrazené zeleniny násobí koeficientem 1,42, protože nevznikají ztráty čištěním jako u syrové zeleniny. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1kg). Při posuzování spotřeby zeleniny je nutno brát v úvahu roční období.
2.7. - K dosažení žádoucích hodnot vitamínu C je nutno zařazovat do jídelníčku nápoje, kompoty a zeleninové saláty vyrobené pro školní stravování s přídavkem vit. C.
2.8. - Stravování podle tab. 2.3. lze uplatnit v případě, že s tím souhlasí všichni rodiče stravovaných žáků a pracovníci nebo ve školních jídelnách, kde lze uplatnit podávání jídel na výběr.
2.9. - Průměrnou spotřebu potravin podle tab. 2.3. lze doplnit drůbežím a rybím masem.
2.10. - Stravování žáků sportovních škol a tanečních škol se řídí pokyny lékaře; jako pomůcka slouží publikace „Vzorové jídelníčky a rozpisy potravin pro žáky sportovních škol", MŠ ČSR 1984 Praha. Obsah jednotlivých denních jídel závisí na rozložení tréninku v průběhu dne a na vlastním sportovním výkonu. Z celkové denní výživové dávky se počítá v průměru: cca 18 % na snídani, 15 % na přesnídávku, 35 % na oběd, 10 % na odpolední svačinu, 22 % na večeři.

 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one