Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

V Brně 2.11.1998
Vážený pane Škvařile,

obracíme se na Vás se žádostí o pomoc při řešení následujícího problému. Na základě vyhodnocení jídelníčku za měsíc květen 1998 shledala MHS Brno nedostatky v dodržování norem pro alternativní stravování platných od roku 1991 /viz dopis ze dne 9.10.1998/. Vzhledem k tomu, že maso je nahrazeno mlékem a mléčnými výrobky a mimo jiné jsou zde úplně opomenuty obiloviny, je dodržování těchto norem nereálné. Pro zajímavost vypracuje vedoucí ŠK pí. Blanka Dobešová společně s kuchařkou pí. Žajdlíkovou dva jídelníčky podle těchto norem.

Protože nejsem v oblasti výživy a stravování odborníkem, žádám tímto o pomoc při zorganizování společného setkání odborníků ve výživě, rodičů dětí, zástupců z naší MŠ a ŠK a pracovníků MHS, kde bychom stávající normy připomínkovali a následně na to žádali MŠMT o povolení vyjímky popř. změnu těchto norem pro alternativní stravování.

Myslím, že naše společné úsilí napomůže změnám v oblasti alternativního stravování v celorepublikovém měřítku. 

S pozdravem
Jana Trtílková
ředitelka školy
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one