Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě

 
Magistrát města Brna
Hygienik města Brna
Jeřábkova č.4
602 00 Brno

V Brně 25.10.1998

Ke sp. zn.: 4579 231.3/98-I/4
K rukám p. Makovské

Vážená paní Makovská,

potvrzuji příjem Vašeho přípisu ze dne 9.10. t.r., ve kterém jsou obsaženy výtky ke stravovacímu režimu, resp. alternativnímu způsobu stravování v naší mateřské škole. S ohledem na to, že stejně jako Vy pokládám Vámi zjištěné závěry za skutečnost vyžadující nutné řešení, Vám v tomto ohledu k celé věci sděluji následující.

S obsahem Vašeho přípisu jsem seznámila všechny pracovníky školy a zvláště pak byl jeho obsah, stejně jako jeho závěry prodiskutován s vedoucí školního stravování paní Blankou Dobešovou a s kuchařkou paní Miroslavou Žajdlíkovou. Jako okamžité řešení bylo přijato opatření, kdy ihned došlo k navýšení dávek ovoce, zeleniny, luštěnin a mléčných výrobků.

Máme za to, že závěry Vašich kontrolních zjištění vypovídají o tom, že z naší stravy nebyly zcela uspokojivě odstraněny nedostatky, na které jsme byly již upozorňováni v předchozích letech. V tomto ohledu si tuto chybu plně uvědomujeme a rádi bychom tyto nedostatky s Vaší pomocí odstranili tak, abychom podobné, pro nás nepříjemné situace nemuseli podstupovat.

Jako hlavní opatření vedoucí k bezodkladnému řešení celé situace hodlám svolat společnou schůzi rodičů dětí, zástupců mateřské školy, školní kuchyně, zástupců Školského úřadu a Úřadu městské části Brno-Královo pole a odborníků v oblasti výživy a alternativního způsobu stravování, přičemž bychom rádi uvítali přítomnost některého z Vašich pracovníků. Tato schůze se bude konat dne 18.11. v 17.00 hod. Místo konání bude upřesněno všem zúčastněným do 11.11. t.r.

Na této schůzi bychom rádi prodiskutovali tuto situaci a nalezli společné východisko. Stejně tak bychom rádi prodiskutovali možnosti a postupy jak dosáhnout udělení výjimek ze strany ministerstva školství, neboť dle našeho zjištění se tento problém bude týkat řady dalších alternativních škol, které by se k nám chtěly připojit.

S ohledem na skutečnost, že si dostatečně uvědomujeme nezbytnost komunikace s Vaším úřadem a spolupráce na tomto úseku, byla bych ráda, kdyby jste se tohoto setkání zúčastnila Vy, nebo někdo z Vašich pracovníků a pomohli nám v řešení tohoto problému.

Za Vaši ochotu a trpělivost Vám předem děkuji.
  

Jana Trtílková
Ředitelka MŠ
Božetěchova 15, 612 00 Brno
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one