Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

Zápis

z jednání, které se uskutečnilo dne 3.2.1999 na oddělení hygieny dětí a dorostu MHS Brno, Jeřábkova ul.č. 4 ve věci projednání přípisu Hygienika m. Brna č.j. 4579.231.3/98-I ze dne 9.10.1998, kterým bylo zahájeno správní řízení týkajícího se alternativního stravovacího režimu dětí MŠ Božetěchova ul.č. 15.

Přítomni:
za MŠ: pí. ředitelka Trtílková
za sdružení W ALTERNATIVA: p. Škvařil
RNDr Stratil

za MHS: pí. Makovská, Kožíšková, Měcháčková, Číhalová

Dne 27.1.1999 předložila ředitelka mateřské školy vyjádření k hodnocení stravování v WMŠ Božetěchova ul.č. 15, stanovisko Hygienika m. Brna ke způsobu stravování dětí výše uvedené MŠ je i po předložení tohoto hodnocení neměnné.

Vzhledem k tomu, že v mateřské škole dochází k porušení Vyhl. MŠ ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování zahájil Hygienik m. Brna správní řízení v dané věci a očekává od ředitelky MŠ konkrétní způsob řešení v uvedené problematice a to po projednání na úrovni min. školství ČR.

O výsledku jednání bude ředitelka MŠ informovat Hygienika m. Brna.
 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one