Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 


HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLKY BOŽETĚCHOVA

Historie MŠ Božetěchova 15 sahá až k roku 1991. V tomto roce založila paní Iva Tomášková spolu s paní Klárou Hanzlíkovou - Veselou za vydatné pomoci paní inspektorky Vencálkové mateřskou školu pracující na principech waldorfské pedagogiky. Obě paní učitelky začaly studovat dvouletý Seminář pro učitelky waldorfských MŠ, který v tehdejší ČSFR organizovala Koordinační rada (dnešní České sdružení pro waldorfskou pedagogiku) ve spolupráci s Mezinárodním sdružením waldorfských mateřských škol ve Stuttgartu a holandskou nadací Helias. Studium v současné době pokračuje tříletými cykly (6 víkendových seminářů v Příbrami, Letní akademie v Semilech, týdenní intenzivní kurs v Dortmundu a praxe v zahraničních mateřských školách). V těchto waldorfských školách v SRN a v Holandsku hospitovaly i brněnské p. učitelky.

Odtud si přivezly jako dar i základ materiálního vybavení třídy. S ohromným nasazením připravily přes prázdniny jednu třídu pro 25 zapsaných dětí. Podařilo se oslovit také pana ing. Kubáta - brněnského antroposofa, který fundovaně zajišťoval teoretickou základnu WP pro pedagogy, rodiče a ostatní zájemce.

Uskutečnily se první vánoční a letní slavnost a v červnu 1992 také dva dny otevřených dveří pro veřejnost. V dalším školním roce začaly učitelky pořádat pracovní odpoledne pro rodiče, v říjnu 1992 byla také zavedena tzv. preventivní ochranná strava pod patronací fy. Nutrikomplex manželů Škvařilových, která si vyžádala odborné zaškolení stávající kuchařky paní Mirky Žajdlíkové. Díky tomu může MŠ i v současné době nabídnout výběr stravy: masitou (dvakrát týdně bílé maso) nebo laktoovovegetariánskou.

V lednu 1993 přednášela paní Iva Tomášková o práci v mateřské škole a principech waldorfské pedagogiky na Masarykově univerzitě.

Ve školním roce 1993/94 se školka rozrostla o další třídu a přichází nová paní učitelka Kateřina Plísková. Mateřská škola měla také možnost se prezentovat na výstavě v Měnínské bráně.

V dalším školním roce odchází paní učitelka Klára Veselá na mateřskou dovolenou a nahrazuje ji p. uč. Eva Lukášová. Velmi podnětná se stávají pravidelná antroposoficky zaměřená setkání vedená panem Kubátem, také přednášky manželů Krčkových a návštěvy holandských lektorů (kurs výroby hudebních nástrojů a šití panenek).

Ve školním roce 1995/96 nastupuje na místo ředitelky paní Jana Trtílková, přichází nová paní učitelka Jitka Diblíková - Nedorostová, v dalším školním roce přichází p. uč. Eva Maiová.

Po celou dobu existence MŠ se o bezproblémový provoz a vzornou čistotu školky stará paní Jitka Mauerová.

Adresa:

Mateřská školka
Božetěchova 15
Brno - Královo Pole
612 00
tel.: 05/ 49 21 10 42
V Brně dne 1.7.1998
Zpracovala Monika Navrátilová
alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one