Diskuzní fórum | Vyhledávání
Historie problému

Petice k nápravě
 

MĚSTSKÁ HYGIENICKÁ STANICE BRNO
602 00 BRNO, JEŘÁBKOVA 4Školský úřad Brno
Mgr. Eva Slavíková, ředitelka
602 00 Brno, Křížová 22
V Brně dne 12.9.1994
Zn.5676.231.3/94-I/4
Vyřizuje: Veisová

Věc: MŠ Božetěchova 15, Brno – zhodnocení nutriční úrovně stravování.

Na základě Vaší písemné žádosti o zhodnocení nutriční úrovně stravování dětí MŠ Božetěchova 15 byla v období 1.4.- 30.4.1994 sledována spotřeba všech druhů potravin ve vyvařující kuchyni této MŠ.

K vlastnímu vyhodnocení byl použit celostátní program PROGANA. Kromě výdejek stravy a jídelních lístků byly na vyžádání předloženy i přehledy o docházce dětí ve sledovaném období. Z těchto přehledů jednoznačně vyplynulo, že z 21 zapsaných dětí, jejichž rodiče vyžadují alternativní způsob stravování, se celodenně stravovalo 6 dětí, avšak ve sledovaném období odebíralo celodenní stravu pouze 1 dítě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že stravování nemá kolektivní charakter a nelze je z tohoto pohledu vyhodnotit. Tímto faktem jsou i ovlivněny výsledky, které Vám posíláme v příloze. Přesto jsou zarážející extrémně nízké hodnoty energie, celkových bílkovin a tuků, dále pak vápníku a vit. B2. Překvapivé je pro nás zjištění, že není krytá ani doporučená denní dávka železa, vit. C a B6.
  

MUDr. Helena Hudcová
vedoucí oddělení hygieny
dětí a dorostu
Na vědomí:

1. MŠ Božetěchova 15
2. ŠK Božetěchova 15
3. ÚMČ Brno – Královo Pole
 

alternativa
(c) 1999 www.alternativa.cz | Webmaster: one