receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

Cesta za Ježíšovým nenásilím

Část první

Autor: Fr. John Dear, S.J.

© Vegetarian.cz Šíření českého překladu textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.

Jmenuji se John Dear, jsem katolický kněz, mírový aktivista, spisovatel a vegetarián. Cestoval jsem po celém světě, abych propagoval mír a nenásilí a sloužil jsem jako výkonný ředitel Společenství pro usmíření (Fellowship of Reconciliation), což je největší a nejstarší mezináboženská mírová organizace ve Spojených státech. Chtěl bych společně s vámi popřemýšlet o křesťanství a o vegetariánství.

Když se dívám na dnešní svět, vidím kulturu závislou na násilí. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky se na světě koná více než 30 válek. Přes 1 miliarda lidí trpí podvýživou a jejími důsledky. Počet lidí na světě, kteří nemají přístup k pitné vodě, kteří živoří v nejhorší bídě, již překročil 2 miliardy. Podle Organizace spojených národů, každý den umírá přibližně 60 tisíc lidí, většinou ženy a děti, v důsledku hladovění a s tím spojených nemocí. Přímo zde ve Spojených státech vidíme popravy, téměř všudypřítomné bezdomovectví a bezpráví všech možných druhů, včetně rasismu a diskriminace na základě pohlaví. Jen v USA každoročně zabíjíme přes 9 miliard pozemních živočichů tím, že jím podřízneme hrdla, někdy tedhy, kdy jsou ještě při vědomí. K tomu zabíjíme více než 15 miliard mořských živočichů, většinou udusením, vytlačením vzduchu z jejich těl nebo přímo rozdrcením, a to rovněž každoročně.

Souhlasím s Mahátmou Gándhím, Dorothy Dayovou z Katolického hnutí a Rev. Dr. Martinem Lutherem Kingem mladším, že jediná cesta ven z této násilnické kultury vede skrz starodávnou moudrost nenásilí. Pamatuji se, co Dr. King řekl večer před tím, než na něj byl spáchán atentát: "Volba, před kterou stojíme již není mezi násilím a nenásilím, je mezi nenásilím a neexistencí." Před stejnou volbou stojíme i dnes. Buď jsme na prahu nové kultury nenásilí nebo na prahu neexistence.

Nenásilí začíná procitnutím ke skutečnostem, že veškerý život je posvátný, že všechny lidské bytosti jsou dětmi Boha míru a že jako boží děti máme určité závazky. Samozřejmě, že bychom nikdy neměli ubližovat či zabíjet druhé lidské bytosti, vést války, vyrábět jaderné zbraně nebo pasivně přihlížet každoročnímu vyhladovění milionů lidských bytostí. Nenásilí nás též vybízí, abychom přehodnotili způsob, kterým v naší společnosti zacházíme se zvířaty. Zatímco odporujeme proti násilí, bezpráví a válkám a zatímco praktikujeme nenásilí, hledáme mír. Usilujeme o práva a spravedlnost pro chudé, jsme zároveň vybízeni k tomu, abychom prorazili bariéru biologického druhu a rozšířili svou víru v křesťanský soucit na zvířeckou říši, mimo jiné tím, že příjmeme vegetariánský způsob stravování.

Když se dívám na svět a rozjímám nad touto naléhavou otázkou násilí a nenásilí obracím se, jako křesťan, k Ježíšovi. Gándhí řekl, že Ježiš byl největší známý příklad člověka praktikujícího nenásilí v celé historii lidstva. Pokud vůbec něco víme o Ježíšovi, tak víme to, že odmítal násilí a odporoval proti němu a že zachovával nenásilí. Když vojáci ho vedli pryč, aby ho mučili a popravili jako další oběť trestu smrti, jeho poslední slova adresovaná skupině jeho přátel byla: "Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Poté, co byl popraven, Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on se vrátil ke svým přátelům s pozdravem míru a vybízel je, aby ho následovali do boží vlády míru a spravedlnosti. Nás také vybízí, abychom ho následovali.

Od roku 1982 se snažím brát vážně Ježíšovo volání po nenásilí. Organizoval jsem demonstrace, byl jsem zatýkán kvůli činům občanské neposlušnosti a využil jsem každou příležitost, abych promluvil - ať již v knihách, v článcích a na seminářích, od hal v různých školách přes ulice v chudinských čtvrtích do kazatelen po celé zemi - o křesťanském nenásilí. Rovněž jsem cestoval do válečných pásem ve Středním Východě, Sálvádoru, Guaemale, Nicarague, Haiti, Severním Irsku a Iráku, abych se dozvěděl o bezpráví, které pácháme na tolika lidech a abych se ozval proti nim.

Když jsem před 20 lety začínal se svou cestou křesťanského mírotvorství , přečetl jsem několik knih od Mahátmy Gándhího - velikého učitele míru a vůdčího představitele revolucionářského nenásilí. Gándhí hledal osobní a duchovní celistvost. Žil a pracoval za spravedlnost v Jihoafrické republice, usiloval nenásilným způsobem o nezávislost Indie a každý den strávil 2 hodiny v meditaci a modlitbě. Složil slib, že bude prostě žít, že bude mluvit pravdu a že bude praktikovat nenásilí. A odmítal jíst maso, přičemž prohlásil, že "život jehňátka je stejně vzácný jako život člověka." Pokračování část druhá ...

nath.

část: 1     2     3     4     5     6     7     8

© Vegetarian.cz Šíření textu je možno používat jen s písemným souhlasem redakce. Děkujeme.