receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czKde žijí v Mumbai pouze vegetariáni…


Město Mumbai, dříve nazývané Bombay, je hlavním městem indického státu Maharashrta.
Je to jedno z nejlidnatějších měst na světě, žije v něm více než 18 milionů obyvatel.
Rozkládá se především na ostrově Salsette, který velmi těsně přiléhá k pevnině. Je to centrum obchodu a zábavy.


Obyvatelé města označují sami sebe slovem „Mumbaikar“ z jazyka Marathi.


Jsou to lidé nejrůznějších národností a vyznání. Cca 68% obyvatel tvoří hinduisté. Tak jako v jiných městech i v Mumbai existují celé čtvrtě, které obývají lidé stejné národnosti nebo vyznání. Nedávno se zde ale začalo mluvit o novém fenoménu – o vegetariánské čtvrti.

Oblast o ploše cca 10 čtverečních mil ohraničenou zhruba hinduistickým chrámem Walkeshwar, kopcem Malabar Hill a třídou Napean Sea Road obývají téměř výhradně vegetariáni. A k velkému překvapení a nelibosti ostatních nechtějí, aby obchody v této oblasti prodávaly maso, požadují, aby restaurace nabízely pouze vegetariánská jídla a odmítají pronajímat a prodávat byty lidem, kteří nejsou vegetariány.

„Ano, toto je zcela vegetariánská oblast,“ říká Shambu Pujari, manažer vegetariánské Santosh Sagar na Napean Sea Road. „Když si chcete dát maso, musíte jít do Kemp’s Corner, je to asi 1,5 míle odtud…“

Dokonce i celosvětový řetězec Pizza Hut se musel podřídit protestům obyvatel. Jeho pobočka u chrámu Walkeshwar se stala první a jedinou zcela vegetariánskou restaurací Pizza Hut na světě – ale ani to nepomohlo, po několika měsících byla zrušena.

Pujari k tomu říká: „Zdejší lidí chtějí opravdu vegetariánské firmy. Odmítají někoho, kdo jinde maso nabízí.“

Nevegetariánům to může připadat hrozné, nedemokratické apod., ale ve velkých městech je běžné, že jednotlivé čtvrti obývají lidé stejného vyznání či původu. A ostatní to respektují. Proč by tedy vegetariáni nesměli mít také svou čtvrť?

Navíc nejde o jediný spor okolo masa a stravy v Mumbai. Zdejší muslimové požadují, aby v jejich čtvrtích nikdo nenabízel vepřové, nevegetariánští hinduisté požadují zákaz zabíjení krav na jatkách a křesťané hlasitě obhajují své právo na jakékoliv maso.

               

Tento stav se pochopitelně snažily využívat nejrůznější místní extrémistické politické strany k různým slovním útokům, ale Nejvyšší indický soud nedávno potvrdil, že majitelé domů a bytová družstva mají právo odmítnout nájemníka i z důvodů jeho víry nebo zvyků.

Řešením je tedy pouze vzájemná tolerance. Ve městě, kde na jednom čtverečním kilometru žije cca 29 000 lidí to jinak nelze. Rozdíly vyznání a stravovacích zvyklostí existovaly vždy, současné napětí z těchto důvodů je dáno především extrémním zvětšením počtu obyvatel v posledních desetiletích. Naštěstí mnozí mladí zastávají tolerantní postoje...

Zdroj: Daily News & Analysis