receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

                  Exkluzivní rozhovory pro vegetarian.cz

     Vegetariánství je o soucitu, lásce i pokoře.

Následující rozhovor bude trochu jiný, bude sice o vegetariánství, ale bude to rozhovor z časopisu a mimo jiné i o Vegetarian.cz :-)

Rozhovor připravila pro časopis PHOENIX paní JUDr. Nora CHvojková.

část první


N.Chvojková: V jednom článku na www.vegetarian.cz jsou slova Alberta Einsteina, že nic nepřeje lidskému zdraví a našim šancím na přežití víc, než přechod lidstva k vegetariánství. Zřídit a organizovat vegetariánský web je tedy činnost velice záslužná. Jaký máte pocit ze své práce?

Vegetarian.cz: A. Einsten byl génius, jeho citát je nadčasový. Pravdivost citátu potvrzuje velké množství prací o pozitivním vlivu vegetariánského stravování na zdraví lidí a o negativních důsledcích chovu zvířat na životní prostředí a etologii (přirozené chování zvířat).

Tyto myšlenky jsou však podle mého mínění stále bohužel málo medializovány, takže moje práce na Vegetarian.cz vlastně vychází z pocitu, že je nutné něco v tomto směru udělat jak pro ochranu člověka, tak pro zachování veškerého života na zemi.

N.Chvojková: Které vaše rubriky by neměl nový čtenář webu, např. začínající vegetarián, přehlédnout?

Vegetarian.cz: Doporučil bych seriál Jak začít aneb přechod na vegetariánskou stravu, aby to "nebolelo". Další inspiraci by pak mohl najít v rubrikách - vhodné potraviny, vitaminy, minerály, recepty…

Rád bych všem doporučil i konkrétní články - z českého prostředí rozhovor o MUDr. Ctiboru Bezděkovi (lékaři, mysliteli, který ovlivnil i TGM), e knížku Zvířata - naši bratři od Edgara_Kupfer-Koberwitze (je psána formou dopisů, v nichž autor, jenž přežil koncentrační tábor, odpovídá imaginárnímu účastníkovi diskuse). A také Cestu za Ježíšovým nenásilím od Johna Dera, katolického kněze, ta stojí opravdu za přečtení. Inspirativní by mohly být také originální rozhovory pro Vegetarian.cz, kde vedle rozhovorů s mnoha známými osobnostmi naleznete například rozhovor s uměleckým kovářem Františkem Brodeckým, který nejí maso od narození. Vše je volně dostupné.

N.Chvojková: Které rubriky na vašem webu jsou nejnavštěvovanější?

Vegetarian.cz: Samozřejmě recepty, obzvláště ty indické. Navštěvují je i čtenáři, kteří vegetariány nejsou, ale jen hledají na internetu inspiraci na nová, lehká a zdravá jídla. Často navštěvovaný je i seznam vegetariánům přátelských restaurací a prodejen zdravé výživy, on-line knihy, seznamka a novinky na úvodní straně.

N.Chvojková: Co vám za ta léta náročné práce při vedení webu udělalo největší radost a naopak, z čeho jste byl hodně zklamaný?

Vegetarian.cz: Nějaká výrazná zklamání nezažívám, spíše převažuje radost. Jen ojediněle se objeví negativní reakce či nepochopení. Radost mi dělají neustále nově přicházející čtenáři hledající informace jak nejlépe začít, zvláště když jsou potěšeni, že takový web existuje. Také jsem rád, že Vegetarian.cz se během let (začal v roce 2000) stal inspirací pro vznik dalších stránek s podobnou tematikou.

Velkým povzbuzením pro další práci jsou krásné emaily od čtenářů. Těší nás, že i díky Vegetarian.cz byly vydány knihy Děti a jejich milí přátelé a životopis MUDr. Ctibora Bezděka. Z emailů víme, že se díky naší seznamce už narodily děti. No a nakonec: Vegetarian.cz vzala na vědomí i jiná média - známé časopisy, internetové portály, Český rozhlas.

N.Chvojková: Máte nějaký zajímavý příběh nebo Neobyčejný zážitek spojený s vegetariánstvím?

Vegetarian.cz: Americký literát Brown vyprávěl o neobyčejném zážitku, který ho přiměl k tomu, že se zařekl, že do konce života nepozře jediný kousek masa:

Jednoho dne viděl v přírodě dvě myši, jak běží vedle sebe zcela zvláštním způsobem. Obě myši držely mezi zoubky konce stébla a pohybovaly se tak, že jedna z nich běžela malý kousek vpředu. Okamžitá Brownova reakce byla, že rychle zvedl kámen ze země a hodil ho po nich. Hlas zvyku nebo takzvané civilizace mu řekl, že je to jediná správná věc, kterou může udělat. Když vidíme hada nebo myš či nějaké zvíře, které kolem nás běží, aniž by někomu škodilo, snažíme se udeřit ho holí nebo kamenem a zabít.

Kámen zasáhl jednu z myší, právě tu, co běžela malý kousek před svou družkou, a zabil ji. Stala se však velmi neobvyklá věc. Druhá myš, místo aby utekla, začala zmateně a poděšeně běhat dokola. Brown překvapený neobvyklým chováním myši ji chytil do ruky, prohlédl ji a ke svému zděšení zjistil, že je slepá. Teď teprve pochopil, proč spolu nesly stéblo slámy. Myš, kterou zabil, prováděla skutek milosrdenství a vedla svou slepou sestru.

Tato událost způsobila, že se začal zamýšlet nad zákony přírody, jež svou zbytečnou krutostí porušil, a dospěl k pevnému rozhodnutí nejíst nikdy maso.

Tento příběh je z knihy Jaromíra Skřivánka Za krásami Indie.

N.Chvojková: K vegetariánství lidé dojdou podle vás spíše na základě vlastních zkušeností, např. po přečtení řady materiálů o zdraví, nebo jim toto jako zdravou variantu života nabídnou lékaři, kteří mají zdraví lidí ve svém popisu práce?

Vegetarian.cz: Část lidí přechází na bezmasou stravu při zdravotních problémech. Někteří lidé (a výjimečně i informovaní lékaři) pozitivně reagují na Stanovisko Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů, kde se říká: "Správně rozvržená vegetariánská strava je zdravá, nutričně vyvážená a zdravotně přínosná v prevenci i léčbě různých onemocnění." Další jsou lidé, kteří se pro vegetariánství rozhodli z důvodu etických, ekologických či náboženských.

Pro mě nejzajímavější skupinou jsou ti, kteří "to" jaksi nacházejí uvnitř sebe, aniž by měli někoho ve svém okolí, kdo by je inspiroval. Časem vyhledávají informace a zjišťují díky webu, že na "to" nejsou sami. Jedná se o lidi různého společenského postavení, vzdělání nebo povolání, což je myslím zajímavé zjištění.

N.Chvojková: Můžete doporučit těm, kdo s vegetariánstvím začínají, nějakou kvalitní knihu opírající se o vědecký výzkum, aby se do změny stravy dali s chutí a bez zbytečných obav?

Vegetarian.cz: Takový je například Průvodce (začínajícího) vegetariána autorek Vesanto Melina a Brenda Davis (druhé vydaní vyjde na podzim) nebo Čínská studie profesora Campbella, jejímiž jednoduchými zásadami se řídí i bývalý americký prezident Bill Clinton, kniha mu pomohla vyléčit srdce.

N.Chvojková: Mají podle vás naši lékaři dost informací o zdravém způsobu stravování?

Vegetarian.cz: Odpověď na tuto otázku neznám. Mohu jen říct, že mezi čtenáři Vegetarian.cz je velký zájem o lékaře, kteří tyto informace mají a doporučují jako ochranu před nemocemi právě vhodnou stravu. Podle toho usuzuji, že většině lékařů tyto informace chybějí.

N.Chvojková: Často se dnes řeší otázka, zda je vegetariánství vhodné i pro děti.

Vegetarian.cz: Pozoruhodnou událostí v této problematice je nezamítavý postoj České pediatrické společnosti k alternativní (vegetariánské) výživě publikovaný v časopise Československá pediatrie. Česká společnost pro výživu a vegetariánství toto prohlášení vydala jako součást brožury Stanoviska Americké dietetické asociace k vegetariánství.

Že je vegetariánství vhodné pro každou věkovou skupinu, tedy i pro děti, potvrzují i vydané publikace, např. Vegetariánství a děti od Sharon Yntemové a Christiane Beardové, "Vegetariánské dieta" MUDr. Igora Bukovského (vydána na Slovensku) či brožura MUDr. Zbyňka Luňáčka, kterou vydala Česká společnost pro výživu a vegetariánství.

N.Chvojková: Čím je brožura Stanoviska ADA k vegetariánství z pohledu vegetariánů důležitá?

Vegetarian.cz: V brožuře je např. vyjádření Společnosti pro výživu ČR. Uvedu jeho část:

"Stanovisko ADA k vegetariánské stravě lze považovat za vyvážené, odborně podložené a dobře využitelné pro potřeby lidí, kteří se rozhodli takovým způsobem se stravovat. Společnost pro výživu považuje stanovisko ADA pro okruh lidí, kteří se rozhodli pro tento alternativní způsob stravování, za reálné a prospěšné."


Pokračování rozhovoru ...


RED