receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitVegetarian.cz
Vegetarian.cz

zpětPetr Vachler
- Tiskovka - Světový den vegetariánství 2009

Chtěl bych „říci“ jen něco o číslech, které uvádějí nejrůznější zdroje.

Představme si, že 6 000 kg mrkve, 4 000 kg jablek nebo 1 000 kg třešní může být vypěstováno na stejném množství země, která v současnosti produkuje ani ne 50 kg hovězího masa. Na jednu porci hovězího masa se spotřebuje přes 5000 litrů pitné vody. Vegetariánské, veganské, jídlo potřebuje o 90% méně spotřeby vody.

Díky sektoru hospodářských zvířat vzniká 18% emisí z celkového množství skleníkových plynů a to je více, než způsobuje doprava. Některé zdroje hovoří až o 50%. Dochází i k znehodnocování půdy a vody, vzniká i 65% oxidu dusíku vzniklého v souvislosti s lidskou činností, který má 296-krát vyšší potenciál globálního oteplování než CO2. Většina ho pochází z chlévské mrvy, nemluvě o škodlivém metanu a amoniaku (čpavku), či sirovodíku, které vznikají též díky chovu zvířat.

Hospodářská zvířata v současné době využívají 30% celkové pevniny na Zemi. Jedná se především o trvalé pastviny, ale i o 33% orné půdy, která je využívána pro pěstování krmiva pro dobytek. V této souvislosti ani nemluvě o degradaci půdy hnojivy a důsledky pro spodní a povrchové vody.

Nestojí za úvahu, že 70% původních amazonských lesů bylo přeměněno na pastviny, že 95% produkce sóji, kvůli které se kácí pralesy je určena pro hospodářská zvířata ? Přes 60 % veškeré produkce obilnin je určeno pro výkrm hospodářských zvířat, což by uživilo kolem 3 miliard lidí.

Různé studie tvrdí, že 3/4 mořských živočichů jsou už vyloveny, moře umírá. Navíc ani nejsme schopni odhadnout souvislosti se změnou mořské fauny. Do oběhu se dostává čím dál více hormonů, antibiotik, která zvířata dostávají za účelem vyšších zisků. Dotace v zemědělství podporují výrazně masný průmysl.

Není to vše paradox ? V době kdy planeta začíná trpět nedostatkem vody, kdy se zhoršuje výrazně životní prostředí a oceány umírají, se zvyšuje dále „výroba“ masa díky rostoucímu počtu obyvatel. Vegetariánství a veganství je i o environmentálních souvislostech.

V dnešní době hladoví 815 miliónů lidí, celých 17 % populace rozvojových zemí nemá co jíst. Planeta uživí šetrněji daleko více lidí vegetariánsky smýšlejících, než masný průmysl.

Pro mne to nejsou jen čísla, ale především ochrana planety, či úcta k jakékoliv formě života, včetně nás samotných.

Petr Vachler

ED

reklama: www.billboard.cz