receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
Jemně uklidňují mysl a odstraňují duševní vyčerpanost ...Z historie českého vegetariánství.

Dr. Jiří Simoni - Jak dosáhneme dlouhého věku

" potřebná kniha pro všecky, kteří se uzdraviti a zdravými zůstati chtějí"

kapitola "Jídlo a nápoj" část 6

Žaludek namáhá se, aby se té nemilé látky zbavil, ztrácí mnoho šťáv a s nimi i většinu potravy, která odchází na polo neb zcela neztrávená. Tělo hladoví nevědouc o tom, neboť ačkoliv má prázdné žlázy žaludeční a nervy ochablé, nedovede toho poznati. Poněvadž káva při tomto účinku ještě i žaludek rychle vyprázdňuje, účinkuje tedy ve dvou směrech sobě odporujících, zahání hlad a jest zároveň pomůckou zažívací, jak lide si přejí. Proto se tak všude rozšířila, u chudých i bohatých, u hladových i přesycených, ale všude stejně škodí.

Žaludek lidí, jež kávu si oblíbili, časem přestává řádně tráviti, jako žaludek pijákův.Potom znáti je chudokrevnost, obtíže žaludeční, rostoucí slabost. Soustava nervová se pozvolna rozruší, člověk takový lehko se rozčílí, jest trudnomyslný, malomyslný, omrzely i křeče se oň pokoušívají.

Požívání kávy jest z veliké části příčinou, že už i na venkově síla tělesná mizí, jak z odvodů vojenských vysvítá. Na rodičích škodlivé účinky kávy se neobjevily, poněvadž počali ji píti již v dospělejším věku, anať káva dříve příliš požívána nebyla ale na dětech znáti, jak škodí. Píti kávu není ani přirozené ani rozumné, a matky krmící děti kávou, otravují je právě tak, jako by jim přimíchávaly do jídla jiného jedu, nad jehož pouhým jménem již by se zachvěly.

Varujme se i před pálenou cikorií a jinými přísadami pochybné jakosti, které často z nejhnusnějších odpadků se vyrábějí. Každému pak, kdo kávě už příliš navykl, lze odporučiti pražené, jako káva připravené obilí. Ale dětem ho nedávejme, ačkoliv nemá látek jedovatých jako káva, nýbrž jen dráždících, abychom dítky sami nenavykali, by nespokojily se s potravou mírnou, účelnou.

Dobré jest píti občas trochu kávy žaludové, zvláště při slabém zažívání, nedostatečné výživě, bledničce, anglické nemoci, průjmu a t. d.; ona nerozčiluje, aniž se ji snadno přivyká, neníť drážditelem škodným.

Upravuje se takto: Žaludy oloupáme, rozkrájíme na čtyři díly, spaříme je a několik hodin v studené vodě ponecháme, pak je usušíme a uschováme. Když chceme kávu uvařiti, upražíme je do hněda a semeleme, dokud docela nevychladly. Moucka z nich dá se na delší dobu uschovati.

Poslední část uveřejníme příští týden ...